Viktig sikkerhetsinformasjon

Medisinske prosedyrer
for MED‑EL-implantatsystemer

Denne brukerhåndboken inneholder viktige anvisninger og viktig sikkerhetsinformasjon
for brukere av MED‑EL-implantatsystemer som skal undergå en medisinsk prosedyre
(f.eks. MR-skanning).
img/4b5409b76fb9eb70665580163bfec692.png

Benledning Implantater - BCI 601

img/36866989c34fcc1ea938695fc785bb51.jpg

Mellomøret Implantater - VORP 503

img/925d5f8791dd944697e0b231386878bb.jpg

Mellomøret Implantater - VORP 502

© 2018 MED-EL