Vanlige spørsmål om
VIBRANT SOUNDBRIDGE

 • Hvordan hører vi mennesker?
 • Hvordan fungerer VIBRANT SOUNDBRIDGE mellomøreimplantat?
 • Hvordan er VIBRANT SOUNDBRIDGE forskjellig fra et høreapparat?
 • Hvor mange har fått VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Hva er forskjellen på VIBRANT SOUNDBRIDGE og et cochleaimplantat?
 • Hvor stor er VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Hvor ofte må jeg bytte batteri?
 • Hvor lang tid tar implantatoperasjonen?
 • Er noen aktiviteter begrenset på grunn av VIBRANT SOUNDBRIDGE?
 • Er VIBRANT SOUNDBRIDGE vanskelig å bruke eller tilpasse?
 • Kan man bruke høreapparat i det implanterte øret etter operasjonen?
 • Hva betyr "direkte stimulering"?
 • Er enheten trygg å bruke?
 • Hva med fremtidig utvikling og forbedringer når det gjelder implantert hørselsteknologi?
 • Hvordan kan jeg få VIBRANT SOUNDBRIDGE?

© 2018 MED-EL