Cấy ghép tai giữa

Cấy ghép tai giữa sử dụng năng lượng cơ học để kích thích các cấu trúc tai trong. Nó được chứng minh là một phương pháp thay thế cho máy trợ thính. Được cấy ghép từ năm 1996, Hệ Thống Cấy Tai Giữa Vibrant Soundbridge của MED−E là cấy ghép tai giữa thành công nhất trên thị trường hiện nay. Hiện tại hệ thống bao gồm Amadé bộ xử lý âm thanh mới.* 

Ai có thể hưởng lợi ích từ cấy ghép tai giữa?

Một hệ thống cấy tai giữa là sự thay thế cho các thiết bị trợ thính thông thường. Nó được thiết kế cho những cá nhân không thể sử dụng máy trợ thính vì lý do y tế hoặc những người không hài lòng với các thiết bị trợ thính khác.

Một số hệ thống cấy tai giữa chỉ có thể dùng cho người trưởng thành. Tuy nhiên, Vibrant Soundbridge đã được phê chuẩn sử dụng cho các cá nhân từ ba tuổi trở lên được chẩn đoán nghe kém thần kinh giác quan từ nhẹ đến nặng or nghe kém dẫn truyềnnghe kém hỗn hợp.** Đây là hệ thống cấy tai giữa duy nhất cho trẻ em trong độ tuổi này vì vị trí của nó độc lập với sự tăng trưởng hộp sọ. 

Cấy ghép tai giữa được
thiết kế cho những người:

  • được chẩn đoán nghe kém thần kinh giác quan từ nhẹ đến nặng hoặc nghe kém dẫn truyền và nghe kém hỗn hợp.
  • không thể chịu đựng được vật lạ trong ống tai vì lý do y tế, ví dụ như viêm ống tai mãn tính hoặc chàm bội nhiễm ống tai.
  • cần có ống tai thông thoáng vì lý do cá nhân hay nghề nghiệp, ví dụ như nhạc sĩ, ca sĩ hoặc bác sĩ muốn nghe giai điệu uyển chuyển và không bị biến dạng do tác động tắc.
  • tin cậy vào nhận thức tốt về tần số âm thanh cao.
     

Middle Ear Implants for Deafness

 

Vibrant Soundbridge®, được thiết kế cho người nghe kém thần kinh giác quan từ nhẹ đến nặng hoặc nghe kém dẫn truyền và nghe kém hỗn hợp.

* Xử lý âm thanh Amade sắp ngừng sản xuất. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương để có thêm thông tin về sản phẩm hoặc hỗ trợ dịch vụ và sửa chữa.

**Vibrant Soundbridge được chấp thuận để điều trị nghe kém dẫn truyền và nghe kém hỗn hợp cũng như cấy ghép cho trẻ em ở châu Âu và các quốc gia chấp nhận chứng nhận CE mark.
 

© 2020 MED-EL