Chính sách Quyền riêng tư Dữ liệu

Thông tin về việc xử lý dữ liệu theo Điều 13 và 14 trong Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR)

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Vì lý do này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những điều sau đây đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, đặc biệt về những gì chúng tôi xử lý với dữ liệu cá nhân của bạn, những bên mà chúng tôi truyền dữ liệu tới và các yêu cầu bảo vệ dữ liệu và quyền mà bạn được hưởng. Sau đây, khi chúng tôi nói về dữ liệu, nghĩa là chúng tôi muốn nói đến thông tin cá nhân của bạn. Đó là tất cả thông tin xác định danh tính của cá nhân bạn, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Vui lòng đọc kỹ những thông tin sau đây.

Giới thiệu về Chính sách này

Chính sách này giải thích cách thức MED-EL và các chi nhánh của họ thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn (www.medel.com/med-el-offices-worldwide). Tiếp theo là thông tin về các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ được trình bày trực tiếp trong các phần liên quan.

Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu theo luật định khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Theo mục đích của GDPR, chúng tôi sẽ là "bên kiểm soát" tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu?

Bên kiểm soát chịu trách nhiệm là:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österreich
Điện thoại: +43 5 77 88
office@medel.com

Có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm

privacy@medel.com

hoặc

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Người nhận: Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Áo

Dữ liệu nào được xử lý và dữ liệu đó đến từ nguồn nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận trực tiếp từ bạn (ví dụ: biểu mẫu liên hệ, đơn đặt hàng, dữ liệu từ tài khoản myMED-EL của bạn) cũng như dữ liệu được thu nhập qua hành vi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: sử dụng ứng dụng, truy cập trang web). Ngoài ra, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bên thứ ba và/hoặc các nguồn có thể truy cập công khai (ví dụ: đăng ký kinh doanh, đăng ký hiệp hội, đăng ký quốc gia, báo chí, truyền thông) theo cách được cho phép (ví dụ như thực hiện đơn đặt hàng / hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc khi được sự đồng ý của bạn).

Dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn khác nhau và từ các ứng dụng và thiết bị khác nhau được hợp nhất và liên kết trong MED-EL.

Dữ liệu của bạn được xử lý vì mục đích gì và trên cơ sở pháp lý nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu (DSGVO và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (DSG) phiên bản hiện hành).

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đăng ký miễn phí đa dạng thông qua trang web của chúng tôi và truyền thông xã hội cung cấp thông tin về hoạt động, các dịch vụ và sản phẩm của MED-EL. Đôi khi, chúng tôi gửi những bản khảo sát tùy chọn yêu cầu phản hồi ẩn danh của bạn.

Để cung cấp hoạt động tiếp thị liên quan và chính xác, chúng tôi xử lý họ tên, nghề nghiệp và sở thích chuyên môn, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email và hành vi người dùng (mở email, nhấp vào liên kết).

Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ khi nào, liên kết hủy đăng ký có trong mọi bản tin.

MED-EL quan tâm đến quyền riêng tư của người dùng và hợp tác vói những nhà cung cấp để cung cấp hoạt động tiếp thị và truyền thông tới bạn một cách an toàn và hợp pháp:

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Microsoft Dynamics 365 Marketing: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/get-started/gdpr/

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Momentive (trước đây là Survey Monkey): https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?utm_source=momentive

Các Biểu mẫu của Microsoft: https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Mục đích:
Thông tin về các dịch vụ, sản phẩm và chủ đề cụ thể của MED-EL

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) mục a) GDPR và Lợi ích hợp pháp - Điều 6 (1) mục f) GDPR quảng cáo và tối đa hóa ưu đãi trực tuyến.

Bạn có thể liên hệ với MED-EL (ví dụ như yêu cầu về sản phẩm, hỗ trợ, v.v...) bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Việc liên hệ thường được thực hiện bằng email và qua điện thoại nếu số điện thoại được cung cấp.

Khi gửi biểu mẫu liên hệ, dữ liệu của bạn trong các mục liên hệ (họ tên, nghề nghiệp (ví dụ như bác sĩ phẫu thuật, chăm sóc tại nhà, nhà thính học), sở thích (sở thích nghề nghiệp), số điện thoại, địa chỉ (đường phố, số nhà, thành phố, mã vùng, vùng, quốc gia), email, mối quan tâm được đưa vào trong danh sách gửi thư) sẽ được xử lý.

Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu và thông tin liên hệ của bạn đến văn phòng MED-EL gần nhất hoặc đối tác được chứng nhận ở quốc gia của bạn.

Mục đích:
Trả lời/hỗ trợ bạn về yêu cầu của bạn

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng – Điều 6 (1) b) GDPR

Trong một số biểu mẫu liên hệ, chúng tôi sử dụng “hCAPTCHA”, dịch vụ của Intuition Machines, Inc. 1065 SW 8th St #704, Miami FL 33130, USA, Thông tin về quyền riêng tư dữ liệu. Với tính năng này, chúng tôi kiểm tra xem liệu dữ liệu được nhập vào bởi con người hay một chương trình tự động (bot). Phân tích bắt đầu tự động ngay khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. hCAPTCHA sử dụng những thông tin khác nhau cho phân tích này (gồm địa chỉ IP, thời gian truy cập, các cú nhấp chuột).

Cơ sở pháp lý:
Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f) GDPR - Bảo vệ khỏi chương trình tự động và thư rác.

MED-EL cung cấp nhiều tài liệu và ứng dụng cho mục đích hỗ trợ và đào tạo trị liệu ngôn ngữ hoạt động trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị truy cập web. Các ứng dụng này có các chính sách quyền riêng tư thiết lập riêng.

Mục đích của các ứng dụng này là để giúp tận dụng tối đa sản phẩm MED-EL của bạn; để nghe và hiểu rõ hơn, để tiến bộ học tập và cung cấp cho người dùng của chúng tôi các chức năng cuộc sống chất lượng. Đối với một số ứng dụng, kết quả kiểm tra có thể được gửi dưới dạng pdf qua email.

Việc đăng ký được thực hiện thông qua tài khoản myMED-EL của bạn.

Mục đích:
Sử dụng các ứng dụng di động cho các mục đích phục hồi chức năng, đào tạo và hỗ trợ.

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận – Điều 6 (1) a, 9 (2) và Hiệu lực hợp đồng – Điều 6 (1) b) GDPR.

Chúng tôi sử dụng chatbot tại một số trang web để trả lời những câu hỏi của bạn về sản phẩm và dịch vụ của MED-EL. Chatbot là một hệ thống phần mềm dựa trên văn bản, việc sử dụng chatbot là không bắt buộc. Các văn bản bạn nhập được lưu trữ cục bộ trong máy tính của bạn tại một cookie trong suốt phiên của bạn. Các cuộc hội thoại được phân tích ẩn danh bởi MED-EL để cải thiện thêm chatbot. Nếu bạn nhập thông tin liên lạc chi tiết của mình thì những thông tin đó sẽ được chuyển tiếp tới Văn phòng MED-EL để phản hồi yêu cầu của bạn.

Chatbot sử dụng Dịch vụ Azure Bot cung cấp bởi Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Hoa Kỳ. Thông tin về quyền riêng tư dữ liệu có thể xem tại đây: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Mục đích:
Hỗ trợ nhanh các yêu cầu của bạn

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) a GDPR

Nếu bạn cho phép truy cập dữ liệu vị trí qua trình duyệt của mình, các phòng khám và đối tác phân phối gần đó được hiển thị. Vị trí của bạn được định vị bằng cách xác định vị trí địa chỉ IP của bạn. Dữ liệu sẽ không được lưu.

Mục đích:
Hiển thị các phòng khám và đối tác phân phối gần vị trí của bạn

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) mục a) GDPR

Hearpeers là cộng đồng quốc tế của MED-EL dành cho những người được cấy ghép thính giác và người phù hợp để cấy ghép thính giác. Cộng đồng này là nơi người sử dụng thiết bị cấy ghép thính giác và bất kỳ ai quan tâm đến việc sống chung với thiết bị cấy ghép thính giác có thể kết nối với nhau, học hỏi lẫn nhau và cuối cùng là có thể nghe lại được. Tên (biệt danh), hình ảnh và nội dung đã đăng của bạn được hiển thị với các thành viên khác.

Việc đăng ký được thực hiện qua Tài khoản myMED-EL của bạn.

Cố vấn của Hearpeers
Cố vấn của Hearpeers đã tự mình trải qua quá trình cấy ghép thính giác. Họ sẽ hiểu được mối quan ngại của bạn và có thể cung cấp sự hỗ trợ một-một miễn phí.

Liên hệ với Cố vấn để trò chuyện bí mật, riêng tư và trực tiếp, để được hỗ trợ một-một từ người có thể thấu hiểu và để có câu trả lời mang tính cá nhân cho tất cả các câu hỏi không liên quan đến y tế của bạn về việc sống chung với thiết bị cấy ghép thính giác.

Cố vấn của bạn sẽ chia sẻ thông tin liên lạc của bạn với MED-EL (tên, email, câu hỏi ban đầu) để họ có thể hỗ trợ bạn tìm ra giải pháp tốt nhất. Nội dung các cuộc trò chuyện giữa bạn và cố vấn sẽ được giữ bí mật.

Diễn đàn Hearpeers
Việc đăng ký cũng bao gồm quyền truy cập vào Diễn đàn Heerpeers, một dịch vụ mạng xã hội do MED-EL hỗ trợ nhằm mục đích kết nối những người được cấy ghép thính giác và người phù hợp để cấy ghép thính giác, người chăm sóc và các gia đình trên toàn thế giới để hỗ trợ lẫn nhau thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm. Các thành viên có thể đăng tải và giải đáp các thắc mắc cũng như chia sẻ các nội dung hình ảnh. Toàn bộ nội dung đã đăng, tên (biệt danh) và hình ảnh (nếu đã tải lên) được hiển thị công khai với các thành viên cũng như với người truy cập diễn đàn mà chưa đăng nhập.

Mục đích:
Đăng ký tham gia Cộng đồng HearPeers

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) a) và Điều 9 (2) a) GDPR

Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển tự nguyện cũng như đơn ứng tuyển cho một vị trí được liệt kê cụ thể thông qua trang web của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin theo Điều 13 của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đối với đơn ứng tuyển trực tuyến, vui lòng xem Thông tin về Quyền riêng tư Dữ liệu của MED-EL đối với ứng viên.

Mục đích:
Đơn xin việc

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) mục a) GDPR

Bạn có thể sử dụng hệ thống trực tuyến của chúng tôi bao gồm thông tin, các khóa học, hội thảo và chương trình về sản phẩm và dịch vụ của MED-EL. Học viện là dịch vụ trực thuộc myMED-EL. Việc đăng ký được thực hiện thông qua tài khoản myMED-EL của bạn.

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi thông tin tự động, như lời nhắc về hạn cuối của khóa học hoặc bài tập, hoặc lời nhắc về các cuộc hội thảo và đăng kí sự kiện. Bạn cũng sẽ nhận được chứng nhận qua email. Trong các khóa học hoặc chương trình có người hướng dẫn cụ thể, người hướng dẫn có thể gửi email tới người tham dự như một phần của quá trình hướng dẫn.

Hội thảo, khóa học và chương trình bạn đã tham gia cũng như hoạt động của bạn được ghi lại trên nền tảng giúp chúng tôi tối ưu các ưu đãi. Với tất cả các hoạt động, quá trình học tập của bạn, câu trả lời và kết quả kiểm tra được ghi chú lại để lưu trữ thành tích của bạn và tạo chứng nhận đào tạo.

Trong một số khóa học, chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội tự ghi chú trong tài liệu học tập PDF. Để thực hiện điều này, chúng tôi hợp tác với công ty Amaplex Software (Avenue de Hony 24, 4130 Esneux, Bỉ). Nếu bạn tận dụng ưu đãi này, chúng tôi sẽ gửi tên và địa chỉ email của bạn đến Amaplex Software. Bạn có thể xem thông tin về chính sách bảo mật dữ liệu của Amaplex Software tại đây: https://amanote.com/legal/b2b-privacy-policy/

Mục đích:
Điều hành và tối ưu nền tảng giáo dục

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng – Điều 6 (1) mục b) GDPR

Khi bạn đăng ký tham gia hội nghị, sự kiện, v.v., dữ liệu của bạn sẽ được chuyển cho bên thứ ba (PCO, khách sạn, công ty vận tải, đại lý du lịch và cơ quan cấp thị thực) theo thông tin chi tiết của bạn với mục đích hoàn thành hợp đồng, cụ thể là để đặt phòng khách sạn và đặt vé du lịch, chuyển nhượng, đăng ký và xin cấp thị thực.
Trong các hội nghị và sự kiện, ảnh được chụp để làm tài liệu nội bộ và xuất bản trên báo in hoặc phương tiện truyền thông trực tuyến.

Mục đích:
Tổ chức hội nghị, sự kiện, v.v., quan hệ công chúng và ghi tài liệu

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng – Điều 6 (1) b) GDPR và Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f) GDPR – ảnh để làm tài liệu nội bộ và xuất bản trên báo in hoặc phương tiện truyền thông trực tuyến

MED-EL cung cấp các sự kiện, cuộc họp, hội thảo trên web và tư vấn trực tuyến đồng thời hỗ trợ các chuyên gia thính học, nhà trị liệu khả năng nói và bác sĩ phẫu thuật qua hội nghị truyền hình. Chúng tôi sẽ xử lý các dữ liệu sau: họ, tên, địa chỉ email, nghề nghiệp, tổ chức, thành phố/quốc gia, tên đại diện MED-EL cho các mục đích đăng nhập và giao tiếp với bạn.

Các sự kiện trực tuyến có thể được ghi lại và có sẵn thông qua Học viện MED-EL.

Tùy vào loại sự kiện trực tuyến mà chúng tôi sử dụng những nhà cung cấp sau:

“WebEx” là một dịch vụ của Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, Hoa Kỳ. Thông tin quyền riêng tư: http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html.

Adobe Connect là một dịch vụ của Adobe Systems Software, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Thông tin quyền riêng tư: https://www.adobe.com/privacy.html.

Zoom là một dịch vụ của Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, California 95113, Hoa Kỳ. Thông tin quyền riêng tư: https://zoom.us/privacy.

Microsoft Teams là một dịch vụ của Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, Washington 98052. Thông tin quyền riêng tư: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Mục đích:
Đăng ký và truy cập vào các sự kiện và tư vấn trực tuyến, hội thảo trên web và hội nghị truyền hình.

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng – Điều 6 (1) b) GDPR và Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f GDPR – Cung cấp các sự kiện trực tuyến và tài liệu đào tạo.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đo thính lực và khảo sát trên trang web. Tại một số quốc gia, chúng tôi cũng có tùy chọn tải lên thính lực đồ hoặc kết quả kiểm tra. Phụ thuộc vào phép kiểm tra, dữ liệu của bạn (tên, thông tin liên hệ, tuổi, giới tính, kêt quả kiểm tra, khả năng hiểu lời, thính lực đồ) sẽ được gửi tới chuyên gia của MED-EL tại khu vực.

Với trẻ nhỏ yêu cầu này chỉ được gửi bởi người giám hộ hợp pháp.

Mục đích:
Trả lời/ hỗ trợ bạn với các giải pháp trợ thính phù hợp; phân tích thính lực đồ/ kết quả kiểm tra và cung cấp thông tin về khả năng nghe hiện tại.

Kết quả kiểm tra được xử lý ẩn danh dành cho mục đích thống kê và nghiên cứu.

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận – Điều 6 (1) a), 9 (2) mục a) GDPR và Lợi ích hợp pháp - Điều 6 (1) f) và Điều 89 GDPR – Thống kê, Nghiên cứu và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

MED-EL Remote Check cho phép bạn tiến hành các bài kiểm tra thính lực một cách độc lập.

Chuyên gia tại phòng khám của bạn sẽ gửi cho bạn giấy mời thực hiện kiểm tra cá nhân qua email hoặc tin nhắn SMS. Dữ liệu bài kiểm tra sẽ được chuyển cho chuyên gia tại phòng khám của bạn để đánh giá. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được phản hồi từ bác sĩ lâm sàng.

Truy cập Remote Check thông qua tài khoản myMED-EL của bạn. Dữ liệu sau đây sẽ được lưu trữ tại MED-EL thay mặt cho phòng khám của bạn: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, dữ liệu đăng nhập, giới tính, ngày sinh, cuộc hẹn, ngày kiểm tra và kết quả, đánh giá, nhận xét và ảnh. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng mã hóa trên máy chủ AWS ở các trung tâm dữ liệu đặt tại quốc gia thuộc EU. AWS, Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Thông tin về quyền riêng tư dữ liệu: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/.

MED-EL sử dụng dữ liệu sử dụng ứng dụng từ ứng dụng dưới dạng ẩn danh cho mục đích nghiên cứu và thống kê cũng như cải tiến sản phẩm.

Mục đích:
Thực hiện các bài kiểm tra thính lực và truyền dữ liệu đến phòng khám của bạn để đánh giá.

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) a, Điều 9 (2) a, Điều 6 (1) b – Thực hiện hợp đồng, Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f và Điều 89 GDPR – Điều 6 (1) f) và Điều 89 GDPR – Thống kê, nghiên cứu và cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

Nền tảng myMED-EL cấp cho người dùng đã đăng ký quyền truy cập vào các ưu đãi MED-EL được cá nhân hóa. Chúng tôi xử lý những danh mục thông tin sau dựa trên vai trò đã đăng ký nhằm xác minh đăng ký của bạn và cung cấp thông tin cũng như dịch vụ phù hợp cho nhu cầu thiết bị y tế hay nhu cầu nghề nghiệp của bạn:

Địa chỉ email, họ tên, địa chỉ, quốc gia, ngày sinh, thông tin chi tiết cha mẹ hoặc người giám hộ, loại sản phẩm, số sê-ri, mối quan hệ với người dùng, nghề nghiệp, tổ chức và địa chỉ của tổ chức.

Ngày sinh cần thiết để đảm bảo rằng tài khoản người nhận đối với trẻ em chỉ được lập với sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để

 • gửi cho bạn tin nhắn về tài khoản myMED-EL của bạn.
 • giải quyết các câu hỏi khác hoặc yêu cầu dữ liệu bổ sung để xác minh bạn là người dùng MED-EL.
 • thông báo cho bạn rằng tài khoản myMED-EL của bạn đã được cấp.

MED-EL sử dụng dữ liệu này dưới dạng ẩn danh cho mục đích thống kê, nghiên cứu và cải tiến sản phẩm.

Việc xác thực đối với truy cập vào myMED-EL và các dịch vụ cá nhân hóa được thực hiện bởi công cụ thành phần của phần mềm Auth0, một dịch vụ của Auth0 Inc.,10800 NE 8th, St. Suite 700, Bellevue, WA 98004, Hoa Kỳ. Việc này yêu cầu chuyển tiếp địa chỉ email và mật khẩu của bạn cho Auth0 để đảm bảo an toàn quá trình đăng nhập. Xem thêm thông tin tại https://auth0.com/terms/ và https://auth0.com/privacy/. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ khi nào bằng việc liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như qua gửi email trực tiếp trong hồ sơ myMED-EL của bạn.

Mục đích:
Bắt buộc phải có thông tin chi tiết liên hệ của bạn để xác nhận danh tính và để đáp ứng các yêu cầu liên lạc và dịch vụ bắt buộc.

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận – Điều 6 (1) a) GDPR, Thực hiện hợp đồng - Điều 6 (1) b) GDPR và Điều 89 GDPR - Nghiên cứu và cải thiện các dịch vụ sản phẩm.

PayPal
Tại một số quốc gia, chúng tôi chấp nhận thanh toán trực tuyến qua PayPal (Châu Âu) S.a.r.L, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Để hoàn thành một giao dịch, thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ một cách bảo mật giữa MED-EL và PayPal. Các thông tin này bao gồm họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, địa chỉ IP, ID giao dịch của bạn.

Xem thêm thông tin tại đây: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Mục đích:
Thanh toán bằng PayPal

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng – Điều 6 (1) b) GDPR

Là một chuyên gia, bạn có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu truyền thông trực tuyến chứa các nghiên cứu trường hợp về việc cấy ghép các sản phẩm MED-EL của chúng tôi thông qua tài khoản myMED-EL của bạn.

Chúng tôi lưu trữ video trên nền tảng Vimeo (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA). Bạn có thể xem thông tin về bảo mật dữ liệu tại đây: https://vimeo.com/privacy.

Mục đích:
Đăng ký vào Thư viện Video Phẫu thuật

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng – Điều 6 (1) b) GDPR

Bạn có thể tìm kiếm MED-EL trực tuyến thông qua truyền thông xã hội. Chúng tôi sử dụng những nên tảng này để giao tiếp với bạn và xuất bản thông tin về hoạt động và các sản phẩm của chúng tôi. Phản hồi của bạn được sử dụng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi nhận số liệu ẩn danh từ những nhà cung cấp này về: bình luận, chia sẻ, lượt thích, lượt đăng ký và những tương tác tương tự, bạn có thể tìm thông tin quyền riêng tư của những nhà cung cấp này dưới đây.

Chúng tôi cùng chịu trách nhiệm với những nhà cung cấp. Để truy vấn dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với cả nhà điều hành lẫn chúng tôi.

Mục đích:
Giao tiếp trực tuyến, xuất bản thông tin về các dịch vụ và sản phẩm. Đánh giá Phản hồi giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ

Cơ sở pháp lý:
Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f) GDPR – quan hệ và giao tiếp công chúng.

X
X là dịch vụ của X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Thông tin bảo vệ dữ liệu: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube
YouTube là một dịch vụ của Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Thông tin bảo vệ dữ liệu: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn
LinkedIn là một dịch vụ của LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Thông tin bảo vệ dữ liệu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook và Instagram
là các dịch vụ của Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Có thể xem thêm thông tin về các hoạt động xử lý trong chính sách quyền riêng tư của Meta tại  https://www.facebook.com/privacy/explanation hoặc Instagram https://help.instagram.com/519522125107875.
Có thể xem thêm thông tin về việc sử dụng dữ liệu cá nhân tại đây: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

ReDi (Rehabilitation Digital) là ứng dụng phục hồi chức năng dễ sử dụng được thiết kế để hỗ trợ người dùng công nghệ trợ thính thực hành các kỹ năng về thính giác và khả năng nói mọi lúc, mọi nơi họ muốn.

Đăng ký:

Bạn có thể đăng ký ứng dụng di động ReDi bằng tài khoản myMED-EL của mình để sử dụng ứng dụng ReDi. Để đăng ký, chúng tôi ghi lại tên và địa chỉ email trong các mục bắt buộc, mục ghi địa chỉ và ngày sinh là mục tùy chọn. Để xác thực, MED-EL sử dụng thành phần phần mềm Auth0, dịch vụ của Auth0 Inc.,10800 NE 8th, St. Suite 700, Bellevue, WA 98004, USA. Việc này yêu cầu chuyển địa chỉ email và mật khẩu của bạn để đảm bảo an toàn cho quá trình Đăng nhập. Truy cập https://auth0.com/terms/https://auth0.com/privacy/ để biết thêm thông tin.

Mục đích:
Đăng ký ứng dụng di động ReDi.

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng – Điều 6 (1) b GDPR

Xử lý dữ liệu giọng nói:

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ Lưu trữ Đám mây và Công nghệ Chuyển Giọng nói thành Văn bản Đám mây của Google để lưu trữ và phân tích dữ liệu giọng nói của bạn. Theo mục đích này, dữ liệu được truyền sang hệ thống của Google. Để biết thêm về việc bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập: https://policies.google.com/privacy.

Mục đích:
xử lý dữ liệu giọng nói.

Cơ sở pháp lý:
sự chấp thuận – Điều 6 (1) a, 9 (2) và Thực hiện hợp đồng – Điều 6 (1) b GDPR.

Xử lý sự cố và Nâng cao sự thân thiện cho người dùng với Ứng dụng ReDi:

Bằng cách đăng ký và sử dụng ứng dụng ReDi, chúng tôi có thể truy xuất dữ liệu sử dụng và phân tích lỗi ở dạng ẩn danh. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ Visual Studio App Center Analytics và Diagnostics của Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-6399, USA. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập: https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/gdpr/.

Mục đích:
Việc phân tích dữ liệu về hiệu suất, dịch vụ và độ tin cậy của sản phẩm để nâng cao sự thân thiện cho người dùng ứng dụng ReDi và các ứng dụng di động trong tương lai.

Cơ sở pháp lý:
Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f GDPR.

Cung cấp thông báo đẩy:

Chúng tôi đang sử dụng thông báo đẩy để thông báo cho bạn về các nội dung cập nhật trong ứng dụng, ví dụ như nội dung mới được chỉ định. Điện thoại thông minh cũng có thể nhận được những thông báo này khi ứng dụng không hoạt động. Chúng tôi sử dụng OneSignal, 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA, USA để cung cấp các thông báo này. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập tại đây: https://onesignal.com/privacy.

Mục đích:
Cung cấp thông báo đẩy:

Cơ sở pháp lý:
sự chấp thuận - Điều 6 (1) a GDPR

Nếu bạn sử dụng Webshop của chúng tôi, bạn có thể đặt mua sản phẩm từ MED-EL. Để thực hiện đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau: họ tên, thông tin liên lạc, email, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, tên công ty (không bắt buộc), số điện thoại, địa chỉ IP và thông tin trình duyệt.

Mục đích:
Vận hành cửa hàng, cung cấp dịch vụ và thực hiện đơn đặt hàng.

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng – Điều 6 (1) mục b) GDPR

Ai nhận dữ liệu của bạn?

Dữ liệu được truyền trong phạm vi tập đoàn MED-EL Group. Chỉ các chi nhánh, phòng ban hoặc nhân viên của MED-EL mới có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn khi họ cần để xử lý đúng cách.

Truyền dữ liệu cho bên thứ ba:

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau và các bên thứ ba (xử lý dữ liệu) để cải thiện liên tục trang web và ứng dụng điện thoại để cung cấp dịch vụ thân thiện cho bạn.

MED-EL chỉ sử dụng đơn vị xử lý dữ liệu có kí cam kết thỏa thuận dữ liệu tương ứng và đưa ra đủ cam kết và sự đảm bảo với cũng như phù hợp về mặt pháp luật. Chúng tôi lựa chọn đối tác có trụ sở hoặc máy chủ đặt tại khu vực Liên minh Châu Âu (EU).

Để có thể cung cấp hoặc mời bạn sử dụng một số dịch vụ, chúng tôi ủy thác cho các nhà cung cấp bên thứ ba có trụ sở chính hoặc máy chủ bên ngoài Liên minh Châu Âu.

Đối với các quốc gia không đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ theo Điều 45 GDPR, chẳng hạn như Hoa Kỳ, chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU làm đảm bảo phù hợp và kiểm tra các biện pháp bảo mật bổ sung, quy định bảo vệ dữ liệu và chứng nhận để đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu của bạn tuân thủ GDPR https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

Về mục đích xuất hóa đơn hoặc đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, có thể cần chuyển dữ liệu cho công ty bảo hiểm y tế hoặc tổ chức y khoa.

Cập nhật

Việc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn chủ yếu diễn ra khi có phản hồi trực tiếp của bạn hoặc thông báo thay đổi gửi cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc cập nhật cũng có thể xảy ra do thông tin từ bên thứ ba hoặc việc sử dụng thông tin có sẵn công khai.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu cần thiết, trong khoảng thời gian quan hệ kinh doanh (bắt đầu, thực hiện và chấm dứt hợp đồng) cũng như theo các nghĩa vụ lưu trữ và lập tài liệu theo luật định của Bộ luật Thương mại Áo (UGB) và Mã số thuế liên bang (BAO) hoặc để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

Ngoài ra, thời gian lưu trữ cũng được đánh giá bởi các khoảng thời gian giới hạn theo luật định, ví dụ như theo Bộ luật Dân sự Chung (ABGB) thường là 30 năm, nhưng trong một số trường hợp chỉ là 3 năm.

Về cơ bản, dữ liệu của bạn sẽ được xóa đi sau khi hoàn thành hợp đồng, khi bạn thu hồi sự chấp thuận hoặc bạn phản đối, nếu như chúng tôi không buộc phải lưu trữ để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý. Dữ liệu chỉ tiếp tục được xử lý nếu bạn đã rõ ràng đồng ý cho tiếp tục sử dụng dữ liệu của bạn, hoặc nếu chúng tôi đã được pháp luật cho phép giữ lại bất kỳ việc xử lý dữ liệu nào khác .

Dữ liệu có thể sẽ được ẩn danh thay vì bị xóa đi. Trong trường hợp này, mọi tham chiếu cá nhân đều được xóa đi và không thể lấy lại, đó là lý do tại sao các nghĩa vụ hủy bỏ bảo vệ dữ liệu không còn áp dụng nữa. Trong trường hợp này, không thể phục hồi bất kỳ tham chiếu cá nhân nào.

Quyền của bạn

Theo GDPR, bạn có các quyền sau:

 • Quyền truy cập – Điều 15 GDPR:
  Quyền nhận xác nhận về việc liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có được xử lý hay không và nếu được xử lý thì bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân;
 • Quyền sửa đổi thông tin – Điều 16 GDPR:
  Quyền được, mà không có sự chậm trễ quá mức, sửa đổi dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến bạn;
 • Quyền xóa bỏ ("quyền được lãng quên") – Điều 17 GDPR:
  Quyền được xóa dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến bản thân mà không có sự chậm trễ quá mức;
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệuĐiều 18 GDPR:
  Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền di chuyển dữ liệuĐiều 20 GDPR:
  Quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến chính bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và có quyền truyền dữ liệu đó đến một bên kiểm soát khác mà không bị cản trở;
 • Quyền phản đốiĐiều 21 GDPR:
  Quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến từng tình huống cụ thể của bạn, bất cứ lúc nào đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn căn cứ trên Điều 6 (1) mục e) hoặc f) GDPR.

Trong trường hợp việc xử lý dữ liệu yêu cầu sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý để sử dụng trong tương lai bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới địa chỉ privacy@medel.com hoặc bằng cách điều chỉnh lựa chọn của bạn trong phần Cài đặt cookie của chúng tôi.

Nếu bạn muốn truy cập thông tin của mình, thay đổi tùy chọn liên hệ hoặc nêu lên bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email đến privacy@medel.com hoặc liên hệ với một trong các văn phòng khu vực của MED-EL gần bạn nhất: Những văn phòng trên toàn thế giới của MED-EL

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tất cả các câu hỏi hoặc mối quan ngại mà bạn có thể có, nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hoặc nếu tuyên bố bảo vệ dữ liệu của bạn bị xâm phạm theo một cách nào đó, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát. Ở Áo, cơ quan bảo vệ dữ liệu sẽ chịu trách nhiệm.

Có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu không?

Như một phần trong mối quan hệ kinh doanh, bạn chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để thiết lập và thực hiện mối quan hệ kinh doanh hoặc chúng tôi cần phải thu thập theo quy định của pháp luật. Bạn cũng được yêu cầu thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu của bạn. Nếu không có dữ liệu này, chúng tôi thường sẽ phải từ chối ký kết hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng hay hợp đồng hiện tại sẽ không còn thực hiện được nữa và do đó sẽ phải chấm dứt.

Dữ liệu của tôi có được sử dụng để đưa ra quyết định tự động bao gồm cả thu thập thông tin không?

Chúng tôi không sử dụng tính năng tự động ra quyết định theo Điều 22 DSGVO.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Nhằm ngăn chặn việc truy cập hay tiết lộ trái phép, chúng tôi đã thiết lập sẵn các quy trình thực tiễn, quy trình điện tử và quy trình quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web cần quan tâm khác. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không chịu sự điều chỉnh của tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

 

Về cookie trên trang web này

Để cung cấp cho bạn một trải nghiệm người dùng tối ưu (ví dụ: ngôn ngữ hoặc thiết lập trang bạn ưa thích), để lưu dữ liệu đăng nhập của bạn, đảm bảo bảo mật đăng nhập, thu thập dữ liệu thống kê để tối ưu hóa các tính năng của trang web và để cung cấp nội dung được thiết kế riêng cho bạn, chúng tôi sử dụng cookie. Cookie cũng có vai trò quan trọng đối với việc hoạt động chính xác của trang web chúng tôi.

Nhấp vào "Chấp nhận toàn bộ Cookie", để chấp nhận toàn bộ cookie và điều hướng trực tiếp đến trang web; hoặc nhấp vào "Thiết lập Cookie", để nhận mô tả chi tiết về các loại cookie chúng tôi sử dụng để quyết định xem có nên lưu một số cookie nhất định hay không. Bạn có thể rút lại sự đồng ý để sử dụng trong tương lai bất kỳ lúc nào trong phần Cài đặt cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những nhà cung cấp sau để cải thiện và hoạt động tối ưu trang web chúng tôi:

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ “Facebook Pixel”, “Conversion API” và “Facebook Custom Audiences” của Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu của Meta, vui lòng truy cập: https://m.facebook.com/privacy/explanation.

Những dịch vụ này cho phép Meta hiển thị các quảng cáo của chúng tôi trên Facebook chỉ với những người dùng Facebook đã truy cập trang web của chúng tôi và thể hiện sự quan tâm đến một số chủ đề hoặc sản phẩm nào đó.

Mục đích:
Nhằm mục đích tiếp thị và tối ưu, chủ yếu để đặt quảng cáo thú vị và có liên quan lên Facebook và cải thiện hình ảnh của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) a GDPR

YouTube là một dịch vụ của Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu của Google vui lòng tham khảo tại: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Chúng tôi sử dụng Google Ads cho mục đích tiếp thị và tối ưu, chủ yếu để cho bạn thấy quảng cáo có liên quan và thú vị và để cải thiện báo cáo về hiệu quả các chiến dịch. Chúng tôi không thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi chỉ nhận các đánh giá thống kê ẩn danh từ Google. Google Ads tự động thiết lập kết nối trực tiếp iới máy chủ của Google. Chúng tôi không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lượng dữ liệu được thu thập bởi mạng xã hội bằng các nút của nó.

Mục đích:
Tối ưu cho các hoạt động tiếp thị.

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) a GDPR

Chúng tôi sử dụng Google Tag Manager, một công cụ của Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, trên trang web của chúng tôi.

Bản thân Google Tag Manager không lưu trữ cookies hoặc xử ií thông tin cá nhân. Tuy nhiên, ứng dụng cho phép tag được kích hoạt có thể thu thập và xử lí thông tin cá nhân để cho phép thiết kế theo nhu cầu và tối ưu trang web của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về  Tag Manager vui lòng xem tại: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

Trình Tối ưu hóa Trang web Trực quan
Trang web này sử dụng Trình tối ưu hóa trang web trực quan (VWO). Với công cụ này chúng tôi tạo người dùng thử để tối ưu và phát triển website. VWO phân tích dữ liệu tĩnh về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Ngoài ra, công cụ này được sử dụng như một công cụ kiểm tra A/B. Trong quá trình này, các dữ liệu như số lượng khách truy cập, hành vi nhấp chuột và thời gian hoạt động trung bình của người dùng trang web được gán cho các biến kiểm tra tương ứng.

Cơ sở pháp lý:
Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f) GDPR – tối ưu hóa và phát triển hơn nữa trang web của chúng tôi

imgIX
Để tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực, chúng tôi sử dụng imgIX, một dịch vụ của công ty Zebrafish Labs Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ, trên trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập: https://imgix.com/privacy

Cơ sở pháp lý:
Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f) GDPR – hiển thị hình ảnh được tối ưu hóa theo thời gian thực

Pantheon
Để có thể cung cấp an toàn và hiệu quả dịch vụ trực tuyến của mình, chúng tôi sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web Pantheon (Pantheon Systems, Inc., 717 California Street, San Francisco, CA 94108). Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập: https://www.pantheon-inc.com/privacy-statement

Cơ sở pháp lý:
Lợi ích hợp pháp – Điều 6 (1) f) GDPR – cung cấp dịch vụ an toàn và không có lỗi trên trang web của chúng tôi

Trang web này sử dụng Matomo, một dịch vụ phân tích quảng cáo do Matomo.org cung cấp, một dịch vụ của InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769.

Dịch vụ này không đặt bất kỳ cookie nào cần có sự đồng ý và chỉ có thể truy cập vào các địa chỉ IP đã cắt và ẩn danh của khách truy cập trang web.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các điều khoản sử dụng của Matomo và Chính sách Quyền riêng tư của Matomo, hãy xem https://matomo.org/matomo-cloud-privacy-policy.

Bạn có thể chọn không cho phép trang web này tổng hợp và phân tích các hành động do bạn thực hiện tại đây. Việc này sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn, nhưng cũng sẽ ngăn chủ sở hữu biết được các thao tác của bạn và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho bạn và những người dùng khác. Nhấp vào đây để lựa chọn không cho phép.

Cơ sở pháp lý:
Lợi ích hợp pháp - Điều 6 (1) f) GDPR - để phân tích hoạt động sử dụng trang web và để cải thiện trang web của chúng tôi

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ). Việc sử dụng bao gồm chế độ hoạt động Universal Analytics. Chức năng này giúp hỗ trợ việc gán dữ liệu, các phiên truy cập và tương tác trên nhiều thiết bị cho một ID người dùng trùng tên và từ đó phân tích hoạt động của người dùng trên các thiết bị.

Thay mặt nhà điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, lập báo cáo về hoạt động trang web và cung cấp cho nhà điều hành trang web các dịch vụ khác liên quan đến trang web và việc sử dụng Internet.

Để biết thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập:

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) a GDPR

Chúng tôi cũng sử dụng plugin mạng xã hội (sau đây gọi là các nút) của các mạng xã hội:

 • Công nghệ Clearspring (AddThis)
 • Meta Platforms (các bình luận Facebook và Instagram, Nút Like và Widget mạng xã hội)
 • LinkedIn (Nút LinkedIn và Widget mạng xã hội)
 • X (Nút X và Widget mạng xã hội)
 • Google (Nút Google+ và các Widget mạng xã hội, Nút YouTube và các Widget mạng xã hội)

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các nút này tắt, nghĩa là chúng không gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các mạng xã hội tương ứng nếu không có sự can thiệp của bạn. Trước khi có thể sử dụng các nút này, bạn phải kích hoạt chúng bằng cách nhấp chuột. Nút sẽ vẫn hoạt động cho đến khi bạn tắt hoặc xóa cookie của mình.

Sau khi kích hoạt, một kết nối trực tiếp được thiết lập với máy chủ của mạng xã hội. Nếu bạn đã đăng nhập vào mạng xã hội, điều này có thể gán lượt truy cập của bạn vào trang web này tới tài khoản người dùng của bạn.

Chúng tôi không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lượng dữ liệu được thu thập bởi mạng xã hội bằng các nút của nó.

Để biết mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu và xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của mạng xã hội cũng như các quyền và cài đặt liên quan đến quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của các mạng xã hội tương ứng.

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) a GDPR

 

Chính sách này được cập nhật lần gần nhất vào tháng 12 năm 2023.

 

Select your Language

Please, select a language for this page