Cấy Ốc Tai Điện Tử

Bằng cách kích thích điện các sợi thần kinh trong ốc tai, cấy ghép ốc tai điện tử cho phép người nhận cảm nhận âm thanh.Hệ Thống Cấy Ốc Tai Điện Tử MAESTRO là một giải pháp hiệu suất cao hiệu quả cho các cá nhân bị mất thính lực thần kinh giác quan nặng đến sâu. Hầu hết người dùng có thể thưởng thức âm nhạc hay tham gia thành công vào cuộc trò chuyện, ngay cả trong những tình huống nghe khó khăn nhất.
 

Ai có thể nhận lợi ích từ
Hệ Thống Cấy Ốc Tai Điện Tử (CI)?

Cấy ghép ốc tai điện tử MED-EL, bao gồm Hệ Thống Cấy Ốc Tai Điện Tử MAESTRO, đang được cấy ghép thành công ở hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới cho trẻ em và người lớn ở cả hai trường hợp điếc bẩm sinh và điếc đột ngột. Trong khi không thể dự đoán chính xác lợi ích đối với mỗi người dùng cấy ghép ốc tai điện tử, các hướng dẫn sau đây có thể hữu ích:

  • Cấy ở độ tuổi trẻ đặc biệt được khuyến khích vì nghe rất quan trọng cho sự phát triển ngôn ngữ và vì nghiên cứu cho thấy kết quả tốt hơn đối với những trẻ được cấy khi còn nhỏ
  • Trẻ lớn hơn và người lớn đã phát triển ngôn ngữ và lời nói thông thường thể hiện tốt hơn với ốc tai điện tử
  • Mất thính lực thần kinh giác quan sâu một thời gian dài có thể sẽ hạn chế những lợi ích của ốc tai điện tử  

 

Ốc tai điện tử được thiết kế cho: 

  • trẻ em bị mất thính lực thần kinh giác quan từ nặng đến sâu ở cả hai tai. Tuổi cấy có thể là vài tháng tuổi, tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và tập quán địa phương
  • người lớn bị mất thính lực thần kinh giác quan từ nặng đến sâu ở cả hai tai
  • những người dùng máy trợ thính kém hiệu quả hoặc hoàn toàn không có tác dụng
  • những người tiếp nhận giáo dục và chuẩn bị cho những chương trình phục hồi
     

Cochlear Implant System for Hearing Loss

 

MAESTROTM Hệ Thống Cấy Ốc Tai Điện Tử, dành cho người mất thính lực thần kinh giác quan từ nặng đến sâu

© 2020 MED-EL