The Hearing Implant Company

Dẫn đầu công nghệ của ngành các giải pháp nghe cấy thính giác, các sản phẩm MED-EL là kết quả của 30 năm tập trung nghiên cứu và cam kết của người sáng lập để bồi dưỡng một nền văn hóa công ty xuất sắc.

MED−EL có truyền thống mạnh mẽ trong việc nâng cao nền tảng công nghệ và khoa học trong lĩnh vực cấy ghép thính giác. Sự tập trung mạnh mẽ và nhất quán của công ty vào nghiên cứu và phát triển sẽ tiếp tục bảo đảm những ý tưởng mới và đổi mới. Danh mục sản phẩm rộng của chúng tôi các đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp cấy thính giác phù hợp với mỗi loại mất thính lực đặc biệt của mỗi ứng viên.

MED−EL đã ở đó ngay từ đầu và họ sẽ ở đó cho bạn ngày hôm nay, ngày mai và trong tương lai cung cấp các giải pháp cấy thính giác tiên tiến thoải mái khi đeo và dễ sử dụng.

Người sáng lập Tiến sĩ Ingeborg Hochmair và Giáo Sư Erwin Hochmair tại trụ sở quốc tế MED-EL ở Innsbruck.

World's Firsts

 • 1977 Ốc tai điện tử đa kênh vi điện tử
 • 1991 Bộ xử lý BTE (Đeo sau tai)
 • 1994 Dãy điện cực có khả năng kích thích toàn bộ chiều dài của ốc tai
 • 1996 Cấy hai bên cho mục đích nghe cả hai tai
 • 1996 Bộ cấy đa kênh thu nhỏ (mỏng 4mm)
 • 1999 Bộ xử lý BTE thiết kế mođun làm cho bộ xử lý đeo trên cơ thể lỗi thời
 • 2005 Hệ thống EAS tích hợp kích thích điện và âm thanh
 • 2006 Thiết kế bộ xử lý không nút bấm có bộ điều khiển từ xa
 • 2006 Dãy điện cực FLEX được phát triển đặc biệt để chèn vào ít chấn thương nhất
 • 2006 Công nghệ FineHearing™ cung cấp thông tin cấu trúc mịn của âm thanh
 • 2007 FLEXEAS được chỉ định cấy cho các cá nhân điếc một phần
 • 2008 Hệ thống cấy tai giữa Vibrant Soundbridge® với chỉ định mở rộng cho nghe kém dẫn truyền và hỗn hợp
 • 2009 Hệ thống cấy tai giữa cho trẻ em
 • 2012 Hệ thống cấy xương dẫn truyền Bonebridge hoạt động
 • 2013 Ra mắt RONDO®, bộ vi xử lý đơn đầu tiên cho ốc tai điện tử.
 • 2013 MED-EL nhận chứng nhận CE cho tiếp thị ốc tai điện tử dành cho trẻ em và người lớn bị điếc một bên như công ty cấy thính giác đầu tiên.

© 2020 MED-EL