Về Nghe
và Nghe Kém

Mỗi bộ phận của tai đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin âm thanh cho não bộ. Nghe kém là kết quả của việc một hoặc nhiều bộ phận của tai ngoài, tai giữa, tai trong bị hủy hoại. Để hiểu rõ nhất về tình trạng nghe kém, trước hết phải hiểu về giải phẫu tai và quá trình nghe diễn ra như thế nào. Các trang sau đây sẽ cung cấp cho bạn một phác thảo chung.

Nghe kém nên được một chuyên gia chẩn đoán, như nhà thính học hoặc chuyên gia tai mũi họng. Chuyên gia sẽ kiểm tra thính giác để xác định loại và mức độ nặng nhẹ. Một thính lực đồ, minh họa các kết quả sẽ được chuẩn bị.
 

Có 4 loại nghe kém:


Loại đầu tiên và phổ biến nhất là nghe kém thần kinh giác quan do các tế bào cảm giác bị thiếu hay bị hủy hoại (tế bào lông) ở ốc tai. Nghe kém dẫn truyền do bất cứ vấn đề nào ở tai ngoài hay tai giữa ngăn chặn sự dẫn truyền hợp lý của âm thanh. Nghe kém hỗn hợp là sự kết hợp của nghe kém thần kinh giác quan và nghe kém dẫn truyền. Cuối cùng là nghe kém thần kinh xảy ra khi thần kinh thính giác không thể truyền tín hiệu đến não. 

© 2020 MED-EL