MAESTRO Nasıl Çalışır?

MAESTRO Koklear İmplant Sistemi günlük sesleri elektrik sinyalleri halinde kodlar. Bu elektriksel uyarımlar kokleadaki sinir liflerini uyarır. İşitme siniri bu sinyalleri ses olarak algılanmak üzere beyne iletir. İmplant sürekli çok hızlı şekilde uyarılar gönderir. Beyin bu ses bilgisini anında alıp ses olarak yorumladığı anda, ses de duyulmuş olur.
 1. Konuşma işlemcisindeki mikrofon çevreden gelen sesleri toplar.
 2. Konuşma işlemcisi sesleri analiz edip
  özel bir tür dijital bilgi kalıbı halinde kodlar.
 3. Bu bilgi aktarıcıya gönderilir ve
  deriden geçirilerek implanta aktarılır.
 4. İmplant kodları yorumlar ve
  kokleadaki elektrotlara elektriksel uyarımlar gönderir.
 5. İşitme siniri sinyalleri alıp beyindeki
  işitme merkezine gönderir.
  Beyin de bu sinyalleri ses olarak yorumlar.

© 2020 MED-EL