Politica privind protecția datelor

Informații privind prelucrarea datelor conform art. 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

Ne preocupă protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și confidențialitatea dumneavoastră. Din acest motiv, vă vom informa în cele ce urmează despre gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în principal pentru ce anume prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, către cine le transmitem și drepturile și cererile de care beneficiați. În continuare, atunci când vorbim despre date, ne referim la informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Acestea reprezintă toate informațiile care vă identifică pe dumneavoastră ca persoană, în mod direct sau indirect.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații.

Despre această politică

Această politică explică când și de ce colectăm informații cu caracter personal, modul în care le utilizăm și le păstrăm în siguranță și drepturile dumneavoastră legate de acestea. Putem colecta, utiliza și păstra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum este descris în prezenta Politică privind protecția datelor și precum este descris atunci când colectăm date de la dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic prezenta Politică privind protecția datelor, fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să vizitați site-ul nostru web (www.medel.com) în mod regulat pentru amendamente (dar amendamentele nu se vor efectua retrospectiv). Vom respecta întotdeauna Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) în gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În scopurile RGPD, noi vom fi „operatorul” tuturor datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră.

Cine este responsabil de prelucrarea datelor?

Operatorul responsabil este:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österreich
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat direct

privacy.ro@medel.com

sau

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria

Ce date sunt prelucrate și din ce surse provin aceste date?

Prelucrăm date cu caracter personal pe care le primim de la dumneavoastră pe parcursul relației de afaceri. În plus, prelucrăm date cu caracter personal pe care le primim de la terțe părți și/sau din surse accesibile public (de exemplu registrul comerțului, registrul de asociații, registrul național, presă, media) într-o manieră permisibilă (de exemplu pentru îndeplinirea comenzilor/contractelor, îndeplinirea obligațiilor legale sau consimțămintelor acordate de dumneavoastră).

Datele dumneavoastră cu caracter personal includ în special:

 • Nume
 • Date de contact, inclusiv adrese de e-mail și numere de telefon
 • Informații demografice precum cod poștal, locație geografică, preferințe și interese
 • Alte informații relevante pentru studii de cercetare a pieței
 • Adresa IP
 • Nume de utilizator și parole pentru zonele protejate ale site-ului web
 • Pentru cereri de angajare, în plus față de nume și detaliile de contact, datele cu caracter personal pe care le furnizați includ educația, alte cunoștințe și calificări, angajatorii precedenți și documentele trimise, precum CV, certificate etc.

Pentru ce scopuri și în ce temei juridic sunt prelucrate datele dumneavoastră?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția datelor (RGPD și Legea austriacă privind protecția datelor (DSG) în versiunea sa actuală).

Academie

Vă puteți înregistra în baza noastră de date online, ce conține informații și cursuri privind produsele și serviciile MED-EL. Pentru a vă înregistra, trebuie să ne furnizați următoarele date: nume, adresă de e-mail, adresă, evaluarea comportamentului utilizatorului

Scop:
Înregistrarea și utilizarea bazei de date online a Academiei noastre

Temei legal:
Executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD

Accesul la informațiile fără caracter public

Puteți accesa informațiile fără caracter public (de exemplu descărcări de programe, servicii suplimentare, de exemplu e-learning) înregistrându-vă pe site-ul nostru web și furnizându-ne următoarele date: nume, adresă de e-mail, nume de utilizator, parolă

Scop:
Personalizarea în vederea obținerii accesului la informații fără caracter public despre produsele și serviciile MED-EL

Temei legal:
Consimțământ – Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD; executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD

Aplicația Clinic Finder

Dacă permiteți accesul la datele de localizare prin intermediul browserului dumneavoastră web, se afișează clinicile și partenerii de distribuție din apropiere. Poziția dumneavoastră va fi localizată prin identificarea poziției adresei dumneavoastră IP. Datele nu vor fi salvate.

Scop:
Afișarea clinicilor și partenerilor de distribuție din apropierea locației dumneavoastră

Temei legal:
Consimțământ – Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD

Formulare de contact

Aveți posibilitatea de a contacta MED-EL (de exemplu cereri legate de produse, asistență etc.) prin completarea formularelor noastre de contact. Contactul este realizat în mod normal prin e-mail; dacă este oferit un număr de telefon, prin telefon.

Când trimiteți formularul de contact, sunt prelucrate datele dumneavoastră din câmpurile de contact (nume, ocupație (de exemplu chirurg, îngrijitor la domiciliu, audiolog), interese (interese profesionale), telefon, adresă (stradă, număr, oraș, cod poștal, regiune, țară), e-mail, interese ce urmează a fi incluse în lista de e-mail).

Scop:
Răspunsul/asistarea în legătură cu cererea dumneavoastră

Temei legal:
Consimțământ – Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD

Newsletter și mesaje publicitare

Atunci când ne contactați, vă puteți abona la newsletter-ul nostru și la listele de mesaje publicitare, prin intermediul cărora vă furnizăm informații legate de produsele și serviciile noastre. Vor fi utilizate următoarele date: nume, profesie, interese profesionale, telefon, adresă, e-mail, evaluarea comportamentului utilizatorului (de exemplu deschiderea și rata de clicuri a e-mailurilor)

Scop:
Publicitatea produselor și serviciilor MED-EL

Temei legal:
Consimțământ – Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD

Teste auditive online

Aveți posibilitatea de a efectua un test auditiv audio prin intermediul site-ului nostru web. După finalizarea testului, aveți posibilitatea de a ne contacta prin intermediul unui formular de contact. Rezultatele testelor vor fi anonimizate și stocate pentru scopuri analitice, în cazul în care doriți să luați legătura cu noi.

După finalizarea testului auditiv, vă putem oferi posibilitatea de a intra în contact cu noi utilizând un formular de contact. Când trimiteți formularul de contact, sunt prelucrate datele dumneavoastră din câmpurile de contact (prenume, nume, e-mail).

Scop:
Răspunsul/asistarea dumneavoastră în legătură cu soluțiile auditive disponibile.

Temei legal:
Consimțământ – Art. 9 alin. (2) lit. a) RGPD

Aplicație job online

Puteți trimite o cerere nesolicitată precum și sub formă de aplicație pentru o anumită poziție prin intermediul website-ului nostru.
Pentru mai multe informații în conformitate cu articolul 13 din General Data Protection Regulation (GDPR) în legătură cu colectarea și procesarea datelor dumneavoastră personale în contextul unei aplicații depuse online, vă rugăm să aveți în vedere ”Informații MED-EL pentru candidați referitoare confidențialitatea datelor personale” ("MED-EL Data Privacy Information for applicants").

Scop:
Aplicație job

Temei legal:
Consimțământ - Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Biblioteca video cu proceduri chirurgicale

În calitate de profesionist, vă puteți înregistra la baza noastră de date media online, ce conține studii de caz privind implantarea produselor MED-EL. Pentru a vă înregistra, trebuie să ne furnizați următoarele date: nume, e-mail, număr de telefon, numele clinicii, adresa clinicii, interese (implant cohlear, MEI, BCI, ABI)

Scop:
Înregistrarea și utilizarea Bibliotecii video cu proceduri chirurgicale

Temei legal:
Executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD

Cine primește datele dumneavoastră?

În cadrul MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H., doar departamentele sau angajații vizați primesc datele dumneavoastră, în măsura în care au nevoie de ele pentru prelucrarea în scopurile corespunzătoare. În plus, primesc datele dumneavoastră operatorii împuterniciți de noi (furnizori de servicii IT, servicii de tipărire, marketing etc.), în măsura în care aceștia necesită datele pentru a-și îndeplini prestația contractuală respectivă. Toți operatorii au fost selecționați cu atenție și iau măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt prelucrate în conformitate cu obligațiile privind protecția datelor și că drepturile dumneavoastră sunt protejate. Mai presus de orice, operatorilor angajați prin contract nu li se permite să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în propriile scopuri.

Referitor la un transfer al datelor către alte părți terțe, menționăm că un astfel de transfer se efectuează doar în baza unui temei legal în vigoare și pentru scopuri prestabilite.

Actualizare

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc în principal pe baza feedbackului dumneavoastră direct sau notificărilor de modificare care ne sunt transmise. Cu toate acestea, actualizarea este, de asemenea, posibilă ca urmare a informațiilor provenite de la părți terțe sau a utilizării de informații disponibile public.

Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar, pe durata relației noastre de afaceri (inițiere, prelucrare și rezilierea contractului), precum și în conformitate cu obligațiile legale privind stocarea și documentarea, ce rezultă din Codul comercial austriac (UGB) și Codul fiscal federal (BAO) sau pentru a susține, exercita sau apăra drepturi în justiție.

În plus, perioada de stocare este, de asemenea, stabilită în funcție de perioadele legale de limitare, care pot fi, de exemplu, de 30 de ani în unele cazuri în conformitate cu Codul Civil General (ABGB), dar, de obicei, numai 3 ani.

Practic, datele dumneavoastră vor fi șterse după executarea completă a contractului, revocarea consimțământului dumneavoastră sau obiecția dumneavoastră, în cazul în care nu este necesară stocarea în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție. Prelucrarea ulterioară va avea loc doar dacă vă exprimați acordul în mod explicit în vederea utilizării ulterioare a datelor dumneavoastră sau dacă ne-am rezervat orice prelucrare ulterioară a datelor care este permisă de lege.

Nu există nicio posibilitate de a efectua o anonimizare a datelor în locul ștergerii acestora. În acest caz, orice referință personală este eliminată irevocabil, motiv pentru care obligațiile privind rezilierea protecției datelor nu se mai aplică. În acest caz, nu poate fi restabilită niciun fel de referință personală.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu RGPD aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces – Art. 15 RGPD:
  Dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare – Art. 16 RGPD:
  Dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Art. 17 RGPD:
  Dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • Dreptul la restricționarea prelucrăriiArt. 18 RGPD:
  Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelorArt. 20 RGPD:
  Dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole;
 • Dreptul la opozițieArt. 21 RGPD:
  Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) sau f) RGPD a datelor cu caracter personal ce vă privesc.

Dacă doriți să accesați informațiile dumneavoastră, să modificați preferințele de contact sau să adresați orice întrebări sau preocupări legate de prezenta politică de protecție a datelor sau de modul în care gestionăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne scrieți un e-mail la adresa privacy.ro@medel.com sau să contactați unul din birourile noastre regionale MED-EL din apropierea dumneavoastră: Birourile MED-EL din întreaga lume

Deși facem tot posibilul să răspundem la orice întrebări sau preocupări pe care le aveți, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legislația privind protecția datelor sau dacă drepturile dumneavoastră legale privind protecția datelor au fost încălcate în orice fel, puteți să adresați o plângere către autoritatea de supraveghere. În Austria, este responsabilă Autoritatea de Protecție a Datelor.

Există vreo obligație de a furniza date?

Ca parte a relației noastre de afaceri, trebuie doar să furnizați informațiile cu caracter personal necesare pentru stabilirea și desfășurarea relației de afaceri sau cele care pe care suntem obligați din punct de vedere legal să le colectăm. De asemenea, trebuie să ne anunțați despre orice modificare a datelor dumneavoastră. Fără aceste date, de obicei trebuie să refuzăm încheierea contractului sau executarea contractului sau ne aflăm în imposibilitatea de a efectua un contract existent, ceea ce duce la rezilierea acestuia.

Datele mele sunt utilizate pentru procese decizionale automatizate, inclusiv pentru crearea unui profil?

Nu utilizăm procese decizionale automatizate, conform art. 22 RGPD.

Securitate

Ne luăm angajamentul să asigurăm securitatea informațiilor dumneavoastră. Pentru a preveni accesările sau dezvăluirile neautorizate, am implementat proceduri fizice, electronice și manageriale corespunzătoare în vederea protejării și securizării informațiilor pe care le colectăm online.

Linkuri către alte site-uri web

Site-urile noastre web pot conține linkuri către alte site-uri web de interes. Cu toate acestea, odată ce ați utilizat aceste linkuri pentru a părăsi site-ul nostru, vă aducem la cunoștință că nu mai avem control asupra celuilalt site web. Așadar, nu putem fi responsabili de protecția și confidențialitatea niciunor informații pe care le furnizați în timp ce vizitați astfel de site-uri și astfel de site-uri nu sunt guvernate de această declarație de confidențialitate. Trebuie să manifestați prudență și să consultați declarația de confidențialitate aplicabilă site-ului web în cauză.

 

Module cookie și module cookie ale plug-in-urilor sociale

Un modul cookie este un fișier text de mici dimensiuni în care sunt stocate setări de internet. Aproape fiecare site web utilizează această tehnologie. Acesta va fi descărcat din browserul dumneavoastră de internet prima dată când vizitați o pagină web. A doua oară când acest site web este accesat utilizând același dispozitiv, modulul cookie și informațiile stocate în acesta vor fi ori returnate site-ului web care le-a creat (modul cookie primar) sau trimis către alt site web de care aparține (modul cookie terț). Acest lucru va transmite paginii web faptul că a fost vizualizată anterior utilizând acest browser și, în unele cazuri, va varia conținutul afișat.

Unele module cookie sunt extrem de folositoare și pot îmbunătăți experiența utilizatorului atunci când vizitează din nou o pagină web pe care deja a vizitat-o de mai multe ori. Cu condiția să fi utilizat același dispozitiv și același browser ca înainte, modulele cookie își amintesc, de exemplu, conform preferințelor dumneavoastră, modul în care utilizați o pagină, și adaptează ofertele afișate, făcându-le mai relevante pentru interesele și nevoile dumneavoastră personale. Majoritatea modulelor cookie pe care le utilizăm sunt șterse automat din hard discul dumneavoastră la finalul sesiunii de navigare („module cookie de sesiune”). În plus, utilizăm, de asemenea, module cookie care rămân pe hard disc după sesiune. Acest lucru este efectuat în principal pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului atunci când vizitați site-ul web din nou, prin adaptarea acestuia la nevoile dumneavoastră personale și, astfel, poate fi optimizat timpul de încărcare.

Module cookie ce nu necesită aprobare

Modulele cookie esențiale, denumite și „strict necesare”, garantează funcții fără de care nu puteți utiliza acest site web precum intenționați. Aceste module cookie sunt utilizate exclusiv de către noi și, de aceea, se numesc module cookie primare. Acestea sunt stocate în calculatorul dumneavoastră doar pe parcursul sesiunii curente de navigare. Module cookie absolut necesare: Pentru funcția de autentificare avem un așa-zis „modul cookie de sesiune”. Fără acest modul cookie, nu există autentificare și, astfel, nici funcțiile în urma autentificării.

În plus, aceste module cookie asigură de exemplu funcționalitatea unei modificări de la http la https și, astfel, conformitatea cu cerințele crescute de securitate pentru transmiterea datelor atunci când schimbați paginile. Nu este necesar consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie esențiale.

Module cookie ce necesită aprobare

Modulele cookie care nu sunt strict obligatorii prin lege pentru a putea utiliza site-ul web îndeplinesc totuși sarcini importante. Fără aceste module cookie, funcțiile care permit navigarea confortabilă pe site-ul nostru web, precum formularele pre-completate, nu mai sunt disponibile. Setările efectuate, precum selectarea limbii, nu pot fi salvate, așadar, trebuie efectuate din nou în cadrul fiecărei pagini. Utilizarea modulelor cookie primare, inclusiv mai multe detalii:

Statistici

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA). Utilizarea include modul de operare Universal Analytics. Acest lucru facilitează alocarea datelor, sesiunilor și interacțiunilor efectuate pe mai multe dispozitive unui pseudonim de utilizator și, astfel, analiza activităților utilizatorului pe toate aceste dispozitive.

Google Analytics utilizează module cookie, care reprezintă fișiere text plasate în calculatorul dumneavoastră, pentru a permite operatorului site-ului web să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile generate de modulele cookie despre felul în care utilizați acest site web sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, dacă este activată anonimizarea IP pe acest site web, Google va scurta în prealabil adresa dumneavoastră IP într-un stat membru al Uniunii Europene sau în alte state care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP va fi transmisă în totalitate către un server Google din SUA și prescurtată acolo. Adresa IP transmisă de către browserul dumneavoastră în contextul Google Analytics nu este fuzionată cu alte date Google. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, pentru a compila rapoarte legate de activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de site-ul web si utilizarea internetului. Interesul nostru legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor constă, de asemenea, în aceste scopuri: Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics este Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD. Sesiunile și campaniile sunt încheiate după o anumită perioadă de timp. În mod implicit, sesiunile sunt încheiate după 30 de minute fără activitate și campaniile, după șase luni. Timpul limită pentru campanii nu poate să depășească doi ani. Pentru mai multe informații privind termenii de utilizare și protecția datelor, vă rugăm să vizitați:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Puteți refuza utilizarea de module cookie prin selectarea setării potrivite în browserul dumneavoastră, cu toate acestea, vă aducem la cunoștință că, dacă faceți acest lucru, nu mai puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui site web. Puteți, de asemenea, să împiedicați Google să colecteze datele generate de module cookie și legate de utilizarea site-ului web de către dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și ca Google să prelucreze aceste date, prin descărcarea și instalarea add-on-ului la browser:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Performanță și testare

Acest site web utilizează Visual Website Optimizer (VWO). Cu ajutorul VWO, creăm teste pentru optimizarea și dezvoltarea ulterioară a site-ului nostru web. VWO analizează date statistice legate de utilizarea site-ului nostru web. În plus, instrumentul este utilizat ca instrument de testare A/B. În cadrul procesului, date precum numărul de vizitatori, comportamentul privind clicurile și timpul mediu de navigare activă a utilizatorului pe site-ul web sunt alocate unor variante de testare corespunzătoare.

Durata de stocare:
Sesiunile sau unele date, timp de până la 10 ani (toate datele sunt anonime)

Opțiune de refuzare:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Plug-in-uri sociale

Utilizăm, de asemenea, așa-numitele plug-in-uri sociale (denumite în continuare butoane) ale rețelelor de socializare: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (comentarii Facebook, butonul de apreciere Facebook și widgeturi sociale)
 • LinkedIn (butonul LinkedIn și widgeturi sociale)
 • Twitter (butonul de tweet al Twitter și widgeturi sociale)
 • Google (butonul Google+ și widgeturi sociale, Google Fonts, butonul YouTube și widgeturi sociale)

pe site-ul web. Atunci când vizitați site-ul nostru web, aceste butoane sunt dezactivate implicit, adică nu transmit niciun fel de date către rețelele de socializare respective fără intervenția dumneavoastră. Înainte de a putea utiliza aceste butoane, trebuie să le activați făcând clic. Butonul va rămâne activ până când îl dezactivați sau până când ștergeți modulele dumneavoastră cookie.

După activare, este stabilită o conexiune directă între server și rețeaua de socializare. Conținutul butonului este apoi transferat din rețeaua de socializare direct în browserul dumneavoastră și este integrat în site-ul web. După activarea unui buton, rețeaua de socializare poate deja să colecteze date, indiferent dacă interacționați sau nu cu butonul. Dacă sunteți autentificat(ă) în rețeaua de socializare, acest lucru poate aloca vizita dumneavoastră pe acest site web la contul dumneavoastră de utilizator. O rețea de socializare nu poate fi alocată altor site-uri web înainte ca dumneavoastră să fi activat butonul respectiv acolo. Dacă sunteți membru al unei rețele de socializare și nu doriți ca aceasta să asocieze informațiile pe care le colectați atunci când vizitați site-ul nostru web cu informațiile stocate ale apartenenței dumneavoastră, trebuie să vă deconectați din rețeaua de socializare înainte de a activa butoanele rețelei de socializare. Nu avem nicio influență asupra cantității de date colectate de rețeaua de socializare prin intermediul butoanelor sale. Pentru scopul și domeniul de aplicare a colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către rețeaua de socializare, precum și drepturile dumneavoastră asociate și opțiunile setărilor pentru protecția datelor dumneavoastră, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a rețelelor de socializare respective.

 

Această politică a fost actualizată în mai 2018.

 


© 2020 MED-EL