Τύποι απώλειας ακοής

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Οποιοδήποτε πρόβλημα στο έξω ή μέσο αυτί που έχει ως αποτέλεσμα ο ήχος να μην άγεται όπως πρέπει αποκαλείται βαρηκοΐα αγωγιμότητας. Οι βαρηκοΐες αγωγιμότητας είναι συνήθως ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας, μεταξύ 25 και 65 ντεσιμπέλ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βαρηκοΐα αγωγιμότητας μπορεί να είναι προσωρινή. Ανάλογα με την ειδική αιτία του προβλήματος, το άτομο μπορεί να χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση. Στις βαρηκοΐες αγωγιμότητας ενδείκνυνται επίσης τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα εμφυτεύματα μέσου ωτός ή τα εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας.

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα

Η νευροαισθητήρια απώλεια ακοής οφείλεται στην απουσία ή την καταστροφή αισθητηρίων κυττάρων (τριχοειδή κύτταρα) στον κοχλία και είναι συνήθως μόνιμη. Γνωστή και ως βαρηκοΐα αντιλήψεως, η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, σοβαρή ή βαριά.

Η ήπια έως σοβαρή νευροαισθητήρια απώλεια ακοής μπορεί να αντιμετωπιστεί με ακουστικά βαρηκοΐας ή με εμφύτευμα μέσου ωτός. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι συνήθως η λύση για σοβαρή ή βαριά απώλεια ακοής.

Ορισμένα άτομα έχουν νευροαισθητήρια απώλεια ακοής μόνον στις υψηλές συχνότητες, δηλαδή "μερική κώφωση". Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βλάβη περιορίζεται στα τριχοειδή κύτταρα στη βάση του κοχλία. Στην ανώτερη περιοχή του κοχλία, στην κορυφή του, τα τριχοειδή κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία τω χαμηλών συχνοτήτων παραμένουν ανέπαφα. Η συνδυασμένη ηλεκτρική και ακουστική διέγερση, ή EAS, αναπτύχθηκε ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις.

Μικτή βαρηκοΐα

Η μικτή απώλεια ακοής συνδυάζει τη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και τη βαρηκοΐα αγωγιμότητας. Οφείλεται σε προβλήματα τόσο στο έσω όσο και στο έξω ή μέσο αυτί. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, χειρουργική επέμβαση, ακουστικά βαρηκοΐας, εμφυτεύματα μέσου ωτός ή εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας.

Νευρική βαρηκοΐα

Ένα πρόβλημα που οφείλεται σε έλλειψη ή βλάβη του ακουστικού νεύρου μπορεί να προκαλέσει νευρική βαρηκοΐα. Η νευρική βαρηκοΐα είναι συνήθως βαριά και μόνιμη.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν βοηθούν διότι το νεύρο δεν μπορεί να διαβιβάσει τις ηχητικές πληροφορίες στον εγκέφαλο.

Σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να αποτελεί θεραπευτική επιλογή το ακουστικό εμφύτευμα εγκεφαλικού στελέχους.

© 2020 MED-EL