Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Νοιαζόμαστε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς επίσης για το απόρρητο σας. Γι' αυτό το λόγο, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ακολούθως σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων σας, ειδικότερα για τι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, σε ποιον τα μεταφέρουμε, καθώς επίσης για τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των δεδομένων σας. Όπου αναφερόμαστε στη συνέχεια του κειμένου για δεδομένα, εννοούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες από τις οποίες αναγνωρίζεστε ως άτομο, άμεσα ή έμμεσα.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες.

Σχετικά με αυτή την πολιτική

Αυτή η πολιτική εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, πώς τις χρησιμοποιούμε και πώς τις κρατάμε ασφαλείς, καθώς επίσης τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτές. Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου δεδομένων και όπως περιγράφεται όταν συλλέγουμε τα δεδομένα από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου δεδομένων από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας (www.medel.com) τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις (ωστόσο οι τροποποιήσεις δεν θα ισχύουν αναδρομικά). Θα είμαστε πάντα σύμμορφοι με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) όταν θα διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Για τους σκοπούς του GDPR, θα είμαστε ο «ελεγκτής» όλων των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς.

Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων;

Ο αρμόδιος ελεγκτής είναι:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria
Τηλ: +43 5 77 88
office@medel.com

Μπορείτε να έλθετε απευθείας σε επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο προστασίας δεδομένων

privacy@medel.com

ή

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
υπόψη Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Αυστρία

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από ποιες πηγές προέρχονται;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από εσάς λόγω της επαγγελματικής σχέσης. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από τρίτες πηγές και/ή πηγές με δημόσια πρόσβαση (π.χ. επαγγελματικά μητρώα, μητρώα συνδέσμων, μητρώα χωρών, Τύπος, ΜΜΕ) με επιτρεπτό τρόπο (π.χ. σχετικά με την εκτέλεση παραγγελιών / συμβάσεων, την εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων ή όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας).

Τα προσωπικά δεδομένα σας περιλαμβάνουν ειδικότερα:

 • Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνων
 • Δημογραφικές πληροφορίες, όπως ταχυδρομικός κώδικας, γεωγραφική τοποθεσία, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
 • Λοιπές πληροφορίες σχετικά με μελέτες ερευνών αγοράς
 • Διεύθυνση ΙΡ
 • Ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης για προστατευόμενες περιοχές της ιστοσελίδας
 • Σχετικά με αιτήσεις εργασίας, μαζί με το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που δίνετε, όπως εκπαίδευση, συμπληρωματική κατάρτιση και προσόντα, προηγούμενοι εργοδότες και απεσταλμένα έγγραφα, όπως βιογραφικά, πτυχία, κ.λπ.

Για ποιους λόγους και σε ποια νομική βάση γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων (DSGVO και την Πράξη περί Προστασίας Δεδομένων (DSG) στην τρέχουσα έκδοση).

Η πλατφόρμα myMED-EL παρέχει πρόσβαση στους εγγεγραμμένους χρήστες σε εξατομικευμένες προσφορές της MED-EL. Επεξεργαζόμαστε, βάσει του εγγεγραμμένου ρόλου, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων με σκοπό την επαλήθευση της εγγραφής σας και την παροχή των σωστών πληροφοριών και υπηρεσιών για την ιατρική συσκευή σας ή για επαγγελματικές ανάγκες.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, χώρα, ημερομηνία γέννησης, λεπτομέρειες γονέα ή κηδεμόνα, τύπος προϊόντος, σειριακός αριθμός, σχέση με το χρήστη, επάγγελμα, κλινική και διεύθυνση κλινικής.

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να

 • σας στείλουμε μηνύματα σχετικά με το λογαριασμό σας myMED-EL.
 • στείλουμε περαιτέρω ερωτήσεις ή να ρωτήσουμε συμπληρωματικά δεδομένα με σκοπό την επαλήθευσή σας ως χρήστη MED-EL.
 • σας πληροφορήσουμε ότι ο λογαριασμός σας myMED-EL έχει αναγνωριστεί.

Η ημερομηνία γέννησης είναι απαραίτητη για να βεβαιωθούμε ότι οι λογαριασμοί αποδεκτών για παιδιά έχουν οριστεί μόνο με τη συναίνεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων.

Η επαλήθευση για την πρόσβαση στο myMED-EL και στις εξατομικευμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του στοιχείου λογισμικού Auth0. Αυτό απαιτεί την προώθηση της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης στο Auth0 για ασφαλή διαδικασία εισόδου. Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν εδώ https://auth0.com/terms/ και εδώ https://auth0.com/privacy/.

Μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο προφίλ σας myMED-EL.

Σκοπός:
Οι λεπτομέρειες επικοινωνίας απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και για να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες υπηρεσίες και αιτήσεις επικοινωνίας.

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση - άρθ. 6 (1) a) GDPR και Εκτέλεση μίας σύμβασης - άρθ. 6 (1) b) GDPR.

Μπορείτε να στείλετε μία οποιαδήποτε αίτηση, καθώς και μία αίτηση για συγκεκριμένη θέση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε σχέση με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με την αίτηση online παρακαλούμε να κοιτάξετε στο MED-EL Πληροφορίες περί απορρήτου δεδομένων για αιτούντες.

Σκοπός:
Αίτηση εργασίας

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – άρθ. 6 (1) παράγρ. b) GDPR

Προσφέρουμε ηχητικά τεστ ακοής και έρευνες μέσα από τις ιστοσελίδες μας. Αφού ολοκληρώσετε το τεστ ακοής ή την έρευνα, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία φόρμα επικοινωνίας. Όταν στείλετε τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα σας από τα πεδία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) υπόκεινται επεξεργασία.

Τα αποτελέσματα των τεστ είναι ανώνυμα και για στατιστικούς σκοπούς.


Σκοπός:
Απάντηση/βοήθεια σχετικά με το αίτημά σας για διαθέσιμες λύσεις ακοής.

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – άρθ. 9 (2) παράγρ. a) GDPR και Έννομο συμφέρον - άρθ. 6 (1) f) GDPR - Έρευνα και βελτίωση για προϊόντα και υπηρεσίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημά μας διαχείρισης εκμάθησης online που περιέχει πληροφορίες, διαδικτυακά σεμινάρια, προγράμματα και μαθήματα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της MED-EL. Για να εγγραφείτε πρέπει να μας δώσετε τα εξής δεδομένα: όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, επάγγελμα και οργανισμό. Η ακαδημία καταγράφει επίσης τη συμπεριφορά του online μαθητευόμενου και μετράει την πρόοδό του για να έχει εικόνα της μαθησιακής εμπειρίας και ικανότητας.

Σκοπός:
Εγγραφή και χρήση του συστήματος διαχείρισης εκμάθησης online της ακαδημίας μας

Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης – άρθ. 6 (1) παράγρ. b) GDPR

Ως επαγγελματίας μπορείτε να εγγραφείτε στην online βάση δεδομένων μέσων που διαθέτουμε, η οποία περιέχει περιπτώσεις εμφύτευσης των προϊόντων MED-EL. Για την εγγραφή πρέπει να μας δώσετε τα εξής δεδομένα: όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χώρα, επάγγελμα, όνομα κλινικής, πόλη, επαγγελματικά ενδιαφέροντα, κατάσταση. Η εγγραφή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών Arri Media GmbH, Türkenstraße 89, 80799 München. Το όνομα και η διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προωθούνται στην Arri για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. Πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο δεδομένων στην Arri.

Σκοπός:
Εγγραφή στην και χρήση της βιντεοθήκης χειρουργικών επεμβάσεων

Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης – άρθ. 6 (1) παράγρ. b) GDPR

Χρησιμοποιούμε ένα διαλογικό ρομπότ σε μερικές από τις ιστοσελίδες μας για να απαντάμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της MED-EL. Το διαλογικό ρομπότ είναι ένα σύστημα λογισμικού βασισμένο σε κείμενο, η χρήση είναι εθελοντική. Οι εισαγωγές σας κειμένου αποθηκεύονται τοπικά στον Η/Υ σας μέσα σε ένα cookie για όσο διαρκεί η χρονική σας περίοδος. Οι διάλογοι αναλύονται σε ανώνυμη μορφή από τη MED-EL με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του διαλογικού ρομπότ. Εάν εισαγάγετε τις λεπτομέρειες επικοινωνίας σας, τότε αυτές θα προωθηθούν στο τοπικό γραφείο της MED-EL για να απαντηθεί το αίτημά σας.

Το διαλογικό ρομπότ χρησιμοποιεί την υπηρεσία Azure Bot Service που παρέχεται από τη Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο δεδομένων υπάρχουν εδώ: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Σκοπός:
Γρήγορη βοήθεια για τα αιτήματά σας

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – άρθ. 6 (1) a GDPR

Παρέχουμε διάφορες υπηρεσίες με ελεύθερη εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δίνουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα MED-EL τις υπηρεσίες μας και το έργο μας. Ανά διαστήματα στέλνουμε προαιρετικές έρευνες, οι οποίες ζητούν ανατροφοδότηση ανώνυμα.

Με σκοπό να παρέχουμε επίκαιρο και ακριβές μάρκετινγκ επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, το επάγγελμα και τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τη συμπεριφορά χρήστη (άνοιγμα ηλεκτρονικών επιστολών, κλικ σε συνδέσμους).

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή, σε κάθε ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνεται ένας σχετικός σύνδεσμος.

Η MED-EL νοιάζεται για το απόρρητο των χρηστών και των συνεργατών της, με τους εξής παρόχους να σας προσφέρουν μάρκετινγκ και επικοινωνία με ασφάλεια και με νόμιμο τρόπο:

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Microsoft Dynamics 365 Marketing: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/get-started/gdpr/

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/mp/privacy/

Σκοπός:
Πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα, προϊόντα και υπηρεσίες της MED-EL

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – άρθ. 6 (1) παράγρ. a) GDPR και Έννομο συμφέρον - άρθ. 6 (1) f) GDPR διαφήμιση και βελτίωση για προσφορές online.

Εάν επιτρέψετε πρόσβαση σε δεδομένα θέσης μέσω του φυλλομετρητή σας, εμφανίζονται οι κλινικές και οι συνεργάτες διανομής που υπάρχουν κοντά. Η τοποθεσία σας εντοπίζεται από την αναγνώριση της θέσης της διεύθυνσης ΙΡ σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται.

Σκοπός:
Εμφάνιση των κλινικών και των συνεργατών διανομής που είναι κοντά στην τοποθεσία σας

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – άρθ. 6 (1) παράγρ. a) GDPR

Η MED-EL προσφέρει ένα φάσμα εφαρμογών για εκπαίδευση αποκατάστασης και για σκοπούς υποστήριξης, οι οποίες λειτουργούν σε smartphone, ταμπλέτες και συσκευές Διαδικτύου (π.χ. Listen Up, Audio2Ear, Audiokey, Auditory Skills Checklist, Common Objects Token (COT) Test, Hear Today). Αυτές οι εφαρμογές έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου η καθεμία.

Ο σκοπός των εφαρμογών αυτών είναι να βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος σας της MED-EL. Για καλύτερη ακοή και αντίληψη, για την προώθηση της εκμάθησης και για να παρέχεται ποιότητα ζωής στους χρήστες μας. Για μερικές εφαρμογές είναι πιθανό να αποστέλλονται τα αποτελέσματα των τεστ σε μορφή pdf μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εγγραφή γίνεται μέσω του λογαριασμού σας myMED-EL.

Σκοπός:
Χρήση των εφαρμογών για κινητά με σκοπό την αποκατάσταση, την εκμάθηση και την υποστήριξη.

Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης – άρθ. 6 (1) b GDPR

Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της MED-EL μπορούν να ανεβάζουν και να αποθηκεύουν χάρτες ακοής απευθείας στην πλατφόρμα myMED-EL, οι εκπαιδευμένοι κλινικοί ειδικοί μας χρησιμοποιούν αυτούς τους χάρτες για να χειρίζονται περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, εγγυήσεις και ειδικές προσαρμογές για ασθενείς.

Για να μπορούμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του επεξεργαστή ήχου, το σειριακό αριθμό, τον τύπο προϊόντος, την ημερομηνία ρύθμισης και το χάρτη ακοής. Η MED-EL καθιστά ανώνυμα αυτά τα δεδομένα και τα χρησιμοποιεί για στατιστική, έρευνα και βελτίωση προϊόντων

Σκοπός:
Ταχύτερη παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση επισκευών.

Νομικό υπόβαθρο:
Συναίνεση – άρθ. 9 (2) a) GDPR και Έννομο συμφέρον - άρθ. 6 (1) f) και άρθ. 89 GDPR - Έρευνα και βελτίωση για προϊόντα και υπηρεσίες.

Εάν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα από τη MED-EL. Για να γίνουν οι παραγγελίες πρόκειται να συλλέξουμε τις εξής πληροφορίες: όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης, κλινική εμφύτευσης, ημερομηνία εμφύτευσης, όνομα αποδέκτη, στοιχεία επικοινωνίας αποδέκτη, αιτία του προβλήματος, σειριακός αριθμός συσκευής, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση αποστολής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ΙΡ και πληροφορίες προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου.
 
Σκοπός:
Λειτουργία του καταστήματος, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση παραγγελιών.
 
Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης – άρθ. 6 (1) παράγρ. b) GDPR

Μπορείτε να βρείτε τη MED-EL online στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πλατφόρμες για να επικοινωνούμε μαζί σας και να δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και το έργο μας. Λαμβάνουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία από αυτούς τους παρόχους σχετικά με: σχόλια, κοινοποιήσεις, προτιμήσεις, εγγραφές και συναφείς αμφίδρομες ενέργειες, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες απορρήτου τους παρακάτω.

Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τους παρόχους. Για απορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε τόσο με αυτούς όσο και με εμάς.

Σκοπός:
Επικοινωνία online, δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες.

Νομικό υπόβαθρο:
Έννομο συμφέρον - άρθ. 6 (1) f) GDPR - δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία.

Twitter
Το Twitter είναι μία υπηρεσία της Twitter International Company, 26 Fenian St., Dublin, Ireland. Πληροφορίες προστασίας δεδομένων: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube
Το YouTube είναι μία υπηρεσία της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Πληροφορίες προστασίας δεδομένων: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn
Το LinkedIn είναι μία υπηρεσία της LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Πληροφορίες προστασίας δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook και Instagram
είναι υπηρεσίες της Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας υπάρχουν στην πολιτική απορρήτου του Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation ή του Instagram https://help.instagram.com/519522125107875.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων υπάρχουν επίσης εδώ: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Η MED-EL προσφέρει online εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και συναντήσεις, καθώς και υποστήριξη στον ακοολόγο σας μέσω τηλεδιάσκεψης όταν προσαρμόζει τον επεξεργαστή σας ήχου. Για την εγγραφή, την επαλήθευση, τη συμμετοχή και τη λήψη υπενθυμίσεων πρόκειται να επεξεργαστούμε όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.

Η Webex, a service of Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA είναι ο επιλεγμένος μας συνεργάτης για διαδικτυακά σεμινάρια. Η συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια MED-EL προϋποθέτει να δώσετε ξεχωριστά συναίνεση στη Cisco Webex για να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες απορρήτου της Cisco εδώ: http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html.

Σκοπός:
Εγγραφή και πρόσβαση σε εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και τηλεδιασκέψεις.

Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης – άρθ. 6 (1) b GDPR

Paypal

Δεχόμαστε online πληρωμές μέσω Paypal (Ευρώπη) S.a.r.L, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Για να εκτελεστεί η συναλλαγή, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διακινηθούν με ασφάλεια μεταξύ MED-EL και Paypal. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση ΙΡ, την ταυτότητα συναλλαγής.

Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν εδώ: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Σκοπός:
Πληρωμή μέσω PayPal

Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης – άρθ. 6 (1) b GDPR

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη MED-EL (π.χ. αιτήματα σχετικά με προϊόντα, υποστήριξη, κ.λπ.) συμπληρώνοντας τις φόρμες επικοινωνίας μας. Η επικοινωνία πραγματοποιείται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ εάν έχει δοθεί αριθμός τηλεφώνου γίνεται τηλεφωνικά.

Όταν στέλνετε τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα των πεδίων επικοινωνίας (όνομα, επάγγελμα (π.χ. χειρουργός, νοσοκόμος κατ' οίκον, ακοολόγος), ενδιαφέροντα (επαγγελματικά ενδιαφέροντα), τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κωδικός, περιοχή, χώρα), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενδιαφέρον για εγγραφή σε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) υπόκεινται επεξεργασία.

Σκοπός:
Απάντηση/βοήθεια σχετικά με το αίτημά σας

Νομικό υπόβαθρο:
Εκτέλεση μίας σύμβασης ή εκτέλεση προσυμβατικών βημάτων – άρθ. 6 (1) b) GDPR

Σε κάποιες από τις φόρμες μας επικοινωνίας χρησιμοποιούμε το «Google reCAPTCHA», Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Πληροφορία σχετικά με απόρρητο δεδομένων. Με αυτό ελέγχουμε εάν τα δεδομένα εισήχθησαν από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Η ανάλυση ξεκινάει αυτόματα, μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Το reCAPTCHA χρησιμοποιεί διαφορετικές πληροφορίες για αυτή την ανάλυση (π.χ. διεύθυνση ΙΡ, ώρα της επίσκεψης, κλικ ποντικιού).

Νομικό υπόβαθρο:
Έννομο συμφέρον - άρθ. 6 (1) f) GDPR - Προστασία από καταχρηστική αυτόματη κατασκοπεία και ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα σας;

Εντός της MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H., λαμβάνουν τα δεδομένα σας μόνο τα τμήματα ή οι εργαζόμενοι και μόνο για όσο τα χρειάζονται για επεξεργασία σχετικά με τους αντίστοιχους σκοπούς. Επιπλέον, φορείς επεξεργασίας που έχουν ανάθεση από εμάς (πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, υπηρεσίες εκτύπωσης, marketing, κ.λπ.) λαμβάνουν τα δεδομένα σας, εφόσον τα χρειάζονται για να έχουν αποτελεσματική απόδοση. Όλοι οι φορείς επεξεργασίας έχουν επιλεγεί προσεχτικά και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις περί προστασίας δεδομένων και πως τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Πρωτίστως, οι συμβασιούχοι φορείς επεξεργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς.

Όσον αφορά τη μεταβίβαση δεδομένων σε άλλα τρίτα μέρη, επισημαίνουμε ότι μία τέτοια μεταβίβαση γίνεται μόνο βάσει έγκυρου νομικού υποβάθρου και για προκαθορισμένους σκοπούς.

Ενημέρωση

Η ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται κυρίως με βάση την άμεση τροφοδότηση από εσάς ή με οδηγίες αλλαγής προς εμάς. Ωστόσο, η αναβάθμιση είναι επίσης δυνατή λόγω πληροφοριών από τρίτα μέρη ή από τη χρήση πληροφοριών που είναι διαθέσιμες δημοσίως.

Για πόσο καιρό θα είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο καιρό χρειάζεται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης μας (έναρξη, εξέλιξη και τερματισμός μίας σύμβασης) καθώς και σύμφωνα με τις νομοθετημένες υποχρεώσεις αποθήκευσης και τεκμηρίωσης που προκύπτουν από τον Αυστριακό Εμπορικό Κώδικα (UGB) και τον Ομοσπονδιακό Φορολογικό Κώδικα (BAO) ή για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Επιπλέον, η περίοδος αποθήκευσης καθορίζεται επίσης από τις νομοθετημένες χρονικές περιόδους προθεσμίας, οι οποίες μπορεί, για παράδειγμα, να είναι στο Γενικό Αστικό Κώδικα (ABGB) συνήθως 30 έτη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μόνο 3 έτη.

Βασικά τα δεδομένα σας πρόκειται να διαγραφούν μετά την εκτέλεση της σύμβασης, με την ανάκληση της συναίνεσής σας ή με την έγερση αντιρρήσεων, εφόσον δεν απαιτείται η αποθήκευση για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για την απόδειξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων. Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον έχετε σαφώς συναινέσει για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή εφόσον έχουμε κατοχυρώσει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, η οποία επιτρέπεται από το νόμο.

Εκεί, υπάρχει η δυνατότητα να καταστούν ανώνυμα τα δεδομένα αντί να διαγραφούν. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε προσωπική αναφορά έχει αφαιρεθεί αμετάκλητα και γι' αυτό δεν ισχύει πλέον η υποχρέωση διαγραφής για λόγους προστασίας των δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποθηκευτεί εκ νέου καμία προσωπική αναφορά.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον GDPR έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – Αρθ. 15 GDPR:
  Το δικαίωμα να εγκρίνετε ή να μην εγκρίνετε την επεξεργασία ή όπου απαιτείται την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, όσον αφορά προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Αρθ. 16 GDPR:
  Το δικαίωμα να γίνεται χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα να με ξεχάσουν») – Αρθ. 17 GDPR:
  Το δικαίωμα να γίνεται διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΑρθ. 18 GDPR:
  Το δικαίωμα να γίνεται περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένωνΑρθ. 20 GDPR:
  Το δικαίωμα παραλαβής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία έχετε δώσει σε εμάς, σε μία δομημένη, κοινής χρήσης και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και το δικαίωμα μεταβίβασης των δεδομένων αυτών σε άλλον ελεγκτή χωρίς καμία παρεμπόδιση.
 • Δικαίωμα ένστασης – Αρθ. 21 GDPR:
  Το δικαίωμα ένστασης για λόγους σχετικούς με μία συγκεκριμένη κατάστασή σας, οποιαδήποτε στιγμή της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, το οποίο βασίζεται στο Αρθ. 6 (1) παράγρ. e) ή f) GDPR.

Εάν επιθυμείτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, αλλαγή των προτιμήσεων επαφής ή εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με αυτή την πολιτική απορρήτου ή σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@medel.com ή επικοινωνήστε με ένα από τα τοπικά γραφεία της MED-EL που βρίσκεται κοντά σας: Γραφεία της MED-EL παγκοσμίως

Παρόλο που θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε κάθε απορία ή ανησυχία που πιθανώς έχετε, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει το νόμο περί προστασίας δεδομένων ή ότι η προστασία των δεδομένων σας έχει παραβιαστεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να παραπονεθείτε στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Στην Αυστρία αρμόδια είναι η Αρχή προστασίας δεδομένων.

Υφίσταται υποχρέωση παροχής δεδομένων;

Ως μέρος μίας επαγγελματικής σχέσης, εσείς χρειάζεται να δώσετε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για να δημιουργηθεί και να προχωρήσει η επαγγελματική σχέση ή όποιες μας ζητείται από το νόμο να λάβουμε. Θα σας ζητηθεί επίσης να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα σας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα συνήθως είμαστε αναγκασμένοι να αρνηθούμε τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης ή μία υπάρχουσα σύμβαση δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί και συνεπώς τερματίζεται.

Χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μου για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων περιλαμβανομένης και της δημιουργίας προφίλ;

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το αρθ. 22 DSGVO.

Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Για να αποφευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, εφαρμόζουμε κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για να προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε online.

Συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες σχετικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφότου έχετε χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους για να φύγετε από την ιστοσελίδα μας πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε κανενός είδους έλεγχο πάνω σε αυτές τις άλλες ιστοσελίδες. Γι' αυτό, δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για την προστασία και το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε όταν επισκέπτεστε αυτές τις ιστοσελίδες, ενώ τέτοιου είδους ιστοσελίδες δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση απορρήτου. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου που χρησιμοποιείται από την εν λόγω ιστοσελίδα.

 

Σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης (π.χ. τη γλώσσα που προτιμάτε ή τις ρυθμίσεις σελίδας) χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα εισόδου σας, να εξασφαλίσουμε την ασφαλή είσοδο, να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών της ιστοσελίδας και να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο. Τα cookies είναι επίσης σημαντικά για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Να κάνετε κλικ στο «Αποδοχή όλων των cookies» για να αποδεχτείτε όλα τα cookies και να οδηγηθείτε απευθείας στην ιστοσελίδα ή να κάνετε κλικ στο «Ρυθμίσεις cookies» για να δείτε μία λεπτομερή περιγραφή των τύπων cookies που χρησιμοποιούμε και να αποφασίσετε ποια συγκεκριμένα cookies πρέπει να αποθηκευτούν.

Χρησιμοποιούμε τους εξής παρόχους για τη βελτίωση και την άριστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας:

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης Διαδικτύου της Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Η χρήση περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας Universal Analytics. Αυτό διευκολύνει την ανάθεση δεδομένων, περιόδων και αμφίδρομων ενεργειών μέσω διάφορων συσκευών με ένα ψευδώνυμο όνομα χρήστη, κι έτσι γίνεται η ανάλυση των δραστηριοτήτων του χρήστη μέσω των διάφορων συσκευών.

Τα Google Analytics χρησιμοποιούν cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να επιτρέπουν στο διαχειριστή της ιστοσελίδας να αναλύει πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τη σελίδα. Η πληροφορία που δημιουργείται από το cookie σχετικά με τη χρήση που κάνετε σε αυτή την ιστοσελίδα μεταφέρεται συνήθως μέσω ενός διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί. Ωστόσο, εάν έχει ενεργοποιηθεί η ανωνυμία του διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) σε αυτή την ιστοσελίδα, η Google θα περιορίσει εκ των προτέρων τη διεύθυνση ΙΡ εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός άλλων κρατών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση ΙΡ θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συμπτυχθεί εκεί. Η διεύθυνση ΙΡ που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου σας στο πλαίσιο των Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να εκτιμήσει πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, για να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και για να παρέχει στο διαχειριστή της ιστοσελίδας άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου. Το νόμιμο συμφέρον μας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων εδράζεται επίσης σε αυτούς τους σκοπούς. Το νομικό υπόβαθρο για τη χρήση των Google Analytics είναι το αρθ. 6 (1) f) GDPR. Χρονικές περίοδοι και καμπάνιες τερματίζονται μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Από προεπιλογή, οι χρονικές περίοδοι κλείνουν μετά από 30 λεπτά χωρίς δραστηριότητα και οι καμπάνιες μετά από έξι μήνες. Το χρονικό όριο για τις καμπάνιες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων επισκεφθείτε:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου, ωστόσο να έχετε υπόψη σας ότι εάν το κάνετε αυτό μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie και έχουν σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (περιλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Μη ανταποκριτικά cookies παρεμποδίζουν τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα. Εάν πατήσετε εδώ, το μη ανταποκριτικό cookie θα ενεργοποιηθεί.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Visual Website Optimizer (VWO). Με τη βοήθεια του VWO δημιουργούμε τεστ για τους χρήστες με σκοπό τη βελτίωση και την περαιτέρω εξέλιξη της ιστοσελίδας μας. Το VWO αναλύει στατικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται ως εργαλείο τεστ Α/Β. Κατά τη διαδικασία, δεδομένα όπως ο αριθμός επισκεπτών, η συμπεριφορά στα κλικ και ο μέσος χρόνος παραμονής των χρηστών στην ιστοσελίδα εκχωρούνται στις αντίστοιχες εκδόσεις δοκιμής.

Διάρκεια αποθήκευσης:
Περίοδοι ή κάποια δεδομένα έως και 10 έτη (όλα τα δεδομένα είναι ανώνυμα)

Μη ανταποκριτικά:
http://www.medel.com/privacy-policy?vwo_opt_out=1

Χρησιμοποιούμε επίσης τις λεγόμενες προσθήκες (στο εξής κουμπιά) για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (σχόλια Facebook, κουμπί Facebook Like και Social Widgets)
 • LinkedIn (κουμπί LinkedIn και Social Widgets)
 • Twitter (κουμπί Twitter Tweet και Social Widgets)
 • Google (κουμπί Google+ και Social Widgets, Google Fonts, κουμπί YouTube και Social Widgets)

στην ιστοσελίδα. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτά τα κουμπιά είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν στέλνουν δεδομένα στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την παρέμβασή σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά πρέπει να τα ενεργοποιήσετε με ένα κλικ. Το κουμπί θα παραμείνει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα cookies σας.

Μετά την ενεργοποίηση, θα δημιουργηθεί μία απευθείας σύνδεση με το διακομιστή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Τότε, το περιεχόμενο του κουμπιού μεταφέρεται από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Αφότου ενεργοποιήσετε ένα κουμπί, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα μπορεί να συλλέξει δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν αλληλεπιδράτε με αυτό το κουμπί. Εάν έχετε ήδη συνδεθεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα στο λογαριασμό χρήστη που διαθέτετε. Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλες ιστοσελίδες εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο κουμπί εκεί. Εάν είστε μέλος μέσου κοινωνικής δικτύωσης και δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγετε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας με τις αποθηκευμένες πληροφορίες μέλους σας, τότε πρέπει να αποσυνδεθείτε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης προτού ενεργοποιήσετε τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχουμε δυνατότητα επιρροής της ποσότητας δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτά τα κουμπιά. Σχετικά με το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης αυτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ενημερωθείτε από την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2020.

 

Select your Language

Please, select a language for this page