Υποψηφιότητα για Ηλεκτρική

Ακουστική Διέγερση (EAS)

Η συνδυασμένη Ηλεκτρική Ακουστική Διέγερση (EAS) χρησιμοποιεί ακουστική ενίσχυση
και τεχνολογία κοχλιακών εμφυτευμάτων (ηλεκτρική διέγερση) μαζί στο ίδιο
αυτί. Είναι η ιδανική λύση για άτομα με μερική κώφωση. Η MED−EL παροτρύνει όσους πάσχουν από μερική κώφωση να μάθουν περισσότερα σχετικά με το
σύστημα ακουστικών εμφυτευμάτων EAS και τη διαφορά που μπορεί να κάνει όσον αφορά τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής.
 

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τη συνδυασμένη Ηλεκτρική Ακουστική Διέγερση (EAS);

Το σύστημα EAS είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με μερική κώφωση. Η μερική κώφωση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη υπολειμματικής ακοής στις χαμηλές συχνότητες και σημαντική απώλεια ακοής στις υψηλές συχνότητες.

Το σύστημα EAS παρέχει ακουστική διέγερση που υποστηρίζει τη φυσική υπολειμματική ακοή ενισχύοντας τις χαμηλές συχνότητες. Για τους ήχους υψηλότερων συχνoτήτων, η ενσωματωμένη τεχνολογία κοχλιακού εμφυτεύματος παρεμβαίνει αυτομάτως παρέχοντας την κατάλληλη ηλεκτρική διέγερση στις δομές του νευρικού συστήματος.

 

Το σύστημα EAS είναι σχεδιασμένο για άτομα που:

  • έχουν διαγνωσθεί με μερική κώφωση, ήπια έως μέτρια νευροαισθητήρια απώλεια ακοής στις χαμηλές συχνότητες και
    βαριά απώλεια ακοής στις υψηλότερες συχνότητες.
  • ωφελούνται ελάχιστα ή καθόλου από τα ακουστικά βαρηκοΐας.
  • δυσκολεύονται να κατανοήσουν επαρκώς τον προφορικό λόγο,
    ακόμη και υπό τις βέλτιστες συνθήκες υποβοηθούμενης ακοής.


Ηλεκτρική Ακουστική Διέγερση (EAS) για μερική κώφωση

 

EASTM - Σύστημα ακουστικών εμφυτευμάτων
για άτομα με μερική κώφωση
 

© 2020 MED-EL