Υποψηφιότητα για κοχλιακά εμφυτεύματα

Μέσω της ηλεκτρικής διέγερσης των νευρικών ινών στον κοχλία, τα κοχλιακά εμφυτεύματα επιτρέπουν στους λήπτες να αντιλαμβάνονται τον ήχο. Το σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος MAESTRO είναι μία αποτελεσματική λύση υψηλής απόδοσης για άτομα με σοβαρή έως βαριά νευροαισθητήρια απώλεια ακοής. Οι περισσότεροι χρήστες μπορούν να απολαύσουν τη μουσική ή να συμμετάσχουν χωρίς πρόβλημα σε συζητήσεις ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.
 

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από ένα
Σύστημα Κοχλιακού Εμφυτεύματος;

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα της MED−EL όπως το σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος MAESTRO, εμφυτεύονται με επιτυχία σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως, σε παιδιά και ενήλικες με προγλωσσική και μεταγλωσσική βαρηκοΐα. Αν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν τα ακριβή οφέλη για κάθε χρήστη κοχλιακού εμφυτεύματος, οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές είναι αρκετά χρήσιμες:

  • Συνιστάται η εμφύτευση σε μικρή ηλικία διότι η ακοή είναι σημαντική για τη γλωσσική ανάπτυξη και διότι οι έρευνες δείχνουν ότι η έκβαση είναι καλύτερη για παιδιά που έλαβαν το εμφύτευμα σε μικρή ηλικία
  • Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες που είχαν αναπτύξει σε κάποιο βαθμό την ομιλία και τη γλώσσα πριν από την απώλεια ακοής εξασφαλίζουν καλύτερα αποτελέσματα με το κοχλιακό εμφύτευμα
  • Τυχόν μακρά περίοδος βαριάς απώλειας ακοής ενδέχεται να περιορίσει τα οφέλη από το κοχλιακό εμφύτευμα

 

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι σχεδιασμένο για:

  • Παιδιά με σοβαρή έως βαριά νευροαισθητήρια απώλεια ακοής και στα δύο αυτιά. Η εμφύτευση μπορεί να γίνει ακόμη και σε ηλικία μερικών μηνών, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου και τις κατά τόπους συνήθεις πρακτικές.
  • Ενήλικες με σοβαρή έως βαριά νευροαισθητήρια απώλεια ακοής και στα δύο αυτιά.
  • Άτομα που ωφελούνται ελάχιστα ή καθόλου από τα ακουστικά βαρηκοΐας.
  • Άτομα με πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και (επαν)ένταξης μετά την επέμβαση
     

Σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος για τη βαρηκοΐα

 

Σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος MAESTROTM, για σοβαρή έως βαριά νευροαισθητήρια βαρηκοΐα

© 2020 MED-EL