Η ανατομία του αυτιού

Για να κατανοηθεί καλύτερα η απώλεια ακοής, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε την ανατομία του αυτιού. Το αυτί αποτελείται από τρία κύρια μέρη: το έξω αυτί (ή "ους"), το μέσο αυτί και το έσω αυτί.
 

Ανατομία του ανθρώπινου αυτιού

Έξω ους

  • Πτερύγιο του αυτιού – συλλέγει και διοχετεύει τον ήχο στον ακουστικό πόρο
  • Ακουστικός πόρος – κατευθύνει τον ήχο στο εσωτερικό του αυτιού

 

Μέσο ους

  • Τύμπανο – μετατρέπει τον ήχο σε παλμικές δονήσεις
  • Σφύρα, άκμονας, αναβολέας - τρία μικρά οστάρια που μεταφέρουν διαδοχικά τις δονήσεις στο έσω αυτί.

 

Έσω ους

  • Έσω ους (κοχλίας) - περιέχει υγρό και εξαιρετικά ευαίσθητα τριχοειδή κύτταρα. Πρόκειται για μικροσκοπικά κύτταρα με τη μορφή τριχιδίων που κινούνται όταν δέχονται ηχητικούς παλμούς.
  • Αιθουσαίο σύστημα – περιέχει κύτταρα που ελέγχουν την ισορροπία.
  • Ακουστικό νεύρο – οδηγεί από τον κοχλία στον εγκέφαλο.

© 2020 MED-EL