Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

ผู้ที่สามารถรับการผ่าตัดฝังประสาทหูชั้นกลางเทียมได้

       ประสาทหูชั้นกลางเทียมใช้พลังงานกลในการกระตุ้นโครงสร้างอวัยวะบริเวณหูชั้นใน ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองให้เป็นอีกทางเลือกสำหรับใช้แทนเครื่องช่วยฟัง ระบบประสาทหูชั้นกลางเทียม Vibrant Soundbridge จาก MED‑EL ซึ่งมีการนำไปใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 นับเป็นผลิตภัณฑ์ประสาทหูชั้นกลางเทียมที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมเอาคุณลักษณะพิเศษใหม่หรืออุปกรณ์รับแปลงสัญญาณเสียงภายนอก Amadé audio processorเอาไว้อีกด้วย*

ใครสามารถใช้ประสาทหูชั้นกลางเทียมได้บ้าง?
        ระบบประสาทหูชั้นกลางเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้แทนเครื่องช่วยฟังแบบเดิมๆ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือผู้ที่รู้สึกไม่พึงพอใจกับเครื่องช่วยฟังรูปแบบอื่นๆ

         ระบบประสาทหูชั้นกลางเทียมบางรุ่นอาจสามารถใช้ได้กับ ผู้ใหญ่เท่านั้น หาก Vibrant Soundbridge ผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง หรือ การนำเสียงบกพร่องและ การสูญเสียการได้ยินแบบผสม** ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นร้ายแรง นับเป็นระบบประสาทหูชั้นกลางเทียมรุ่นเดียวที่สามารถใช้ในเด็ก ด้วยการผ่าฝังผลิตภัณฑ์นี้จะไม่กระทบกับการขยายตัวของกระโหลก

ประสาทหูชั้นกลางเทียมถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่:

  • ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง หรือการนำเสียงบกพร่อง และการสูญเสียการได้ยินแบบผสม ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นรุนแรง
  • ไม่สามารถทนรับสิ่งแปลกปลอมในช่องหูได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เช่น  มีอาการช่องหูอักเสบเรื้อรัง หรือโรคผิวหนังอักเสบในช่องหู เป็นต้น
  • ไม่ต้องการติดเครื่องช่วยฟังด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลด้านอาชีพการงาน เ่ช่น  นักดนตรี นักร้อง หรือแพทย์ซึ่งต้องการฟังเสียงโดยปราศจากการบิดเบือนอันเป็นผลข้างเคียงจากการที่มีเครื่องช่วยฟังอุดรูหูไว้
  • ต้องอาศัยการรับรู้เสียงที่มีความถี่สูงได้ดี
     

Vibrant Soundbridge® สำหรับผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง หรือการนำเสียงบกพร่อง และการสูญเสียการได้ยินแบบผสม ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นรุนแรง

*Amadé ได้ผ่านการรับรองจากยุโรปและประเทศที่ใช้เครื่องหมาย CE  อื่นๆ เท่านั้น

**Vibrant Soundbridge ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสำหรับใช้รักษาเด็กในยุโรปและประเทศที่ใช้เครื่องหมาย CE อื่นๆ เท่านั้น

หน้าแรก การสูญเสียการได้ยิน ผู้ที่สามารถรับการผ่าตัด ประสาทหูชั้นกลางเทียม
© 2018 MED-EL       forward.cc