Slik fungerer elektrisk og
akustisk stimulering

EAS er en kombinasjon av cochleaimplantatteknologi og akustisk forsterkning i ett system.Parallellbehandling av både akustisk og elektrisk lydinformasjon har viktige fordeler. Slik fungerer det:
Et cochleaimplantat konverterer hverdagslyder til kodede elektriske pulser. Disse pulsene stimulerer hørselsnerven. Hjernen tolker disse signalene som lyder.

  1. Middels høye og høye frekvenslyder plukkes opp av mikrofonen i DUET 2-audioprosessoren og konverteres til en spesialkode.
  2. Denne koden sendes til spolen og overføres gjennom huden.
  3. Implantatet tolker koden og sender elektriske pulser til elektrodene i sneglehuset.
  4. Hørselsnerven sender disse signalene til hjernen.
     

Akustisk forsterkning forsterker volumet på lydene slik at sneglehuset fremdeles kan høre. Når det gjelder EAS, forsterkes kun de lave frekvensene.

  1. Lave frekvenslyder plukkes opp av mikrofonen og behandles digitalt.
  2. Lydene forsterkes av høyttaleren som er i ørebøylen og sendes via øreproppen til ørekanalen.
  3. Lydene når de uskadde delene av sneglehuset som behandler lavfrekvent lyd.
  4. Hørselsnerven sender signalene til hjernen.

 

© 2018 MED-EL