Chính sách Quyền riêng tư Dữ liệu

Thông tin về việc xử lý dữ liệu theo Điều 13 và 14 trong Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR)

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Vì lý do này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những điều sau đây đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, đặc biệt về những gì chúng tôi xử lý với dữ liệu cá nhân của bạn, những bên mà chúng tôi truyền dữ liệu tới và các yêu cầu bảo vệ dữ liệu và quyền mà bạn được hưởng. Sau đây, khi chúng tôi nói về dữ liệu, nghĩa là chúng tôi muốn nói đến thông tin cá nhân của bạn. Đó là tất cả thông tin xác định danh tính của cá nhân bạn, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Vui lòng đọc kỹ những thông tin sau đây.

Giới thiệu về Chính sách này

Chính sách này giải thích khi nào và lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó và cách thức chúng tôi bảo mật thông tin và quyền của bạn liên quan đến nó. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Dữ liệu này và như được mô tả khi chúng tôi thu thập dữ liệu từ phía bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư Dữ liệu này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên kiểm tra trang web của chúng tôi (www.medel.com) để biết về mọi sửa đổi (tuy nhiên, các sửa đổi sẽ không được thực hiện ngược về trước). Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Theo mục đích của GDPR, chúng tôi sẽ là "bên kiểm soát" tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu?

Bên kiểm soát chịu trách nhiệm là:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österreich
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm

privacy.vi@medel.com

hoặc

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
gửi đến: Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria

Dữ liệu nào được xử lý và dữ liệu đó đến từ nguồn nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi nhận được từ bạn trong quá trình quan hệ kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi nhận được từ bên thứ ba và/hoặc các nguồn có thể truy cập công khai (ví dụ: đăng ký kinh doanh, đăng ký hiệp hội, đăng ký quốc gia, báo chí, truyền thông) theo cách được cho phép (ví dụ: như thực hiện đơn đặt hàng / hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc khi được sự đồng ý của bạn).

Dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm cụ thể:

 • Họ tên
 • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email và số điện thoại
 • Thông tin nhân khẩu học như mã bưu chính, vị trí địa lý, các sở thích và ưu tiên
 • Các thông tin khác liên quan đến nghiên cứu thị trường
 • Địa chỉ IP
 • Tên người dùng và Mật khẩu cho các khu vực được bảo vệ của trang web
 • Đối với các đơn xin việc, ngoài tên và thông tin liên lạc, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp, đào tạo, kiến ​​thức và bằng cấp khác, công ty cũ và các tài liệu được gửi như Sơ yếu lý lịch, chứng chỉ, v.v.

Dữ liệu của bạn được xử lý vì mục đích gì và trên cơ sở pháp lý nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu (GDPR và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (DPA) phiên bản hiện hành).

Học viện

Bạn có thể sử dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến của chúng tôi bao gồm thông tin, hội thảo trên web, chương trình và khóa học về các sản phẩm và dịch vụ của MED-EL. Để đăng ký, bạn phải cung cấp các dữ liệu sau cho chúng tôi: họ tên, địa chỉ email, địa chỉ, thành phố, quốc gia, nghề nghiệp và tổ chức. Học viện cũng thu thập các hành vi trực tuyến của học viên và các chỉ số về tiến bộ để cung cấp thông tin chi tiết về kinh nghiệm và trình độ học tập.

Mục đích:
Đăng ký và sử dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến của Học viện chúng tôi

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng - Điều 6 (1) mục b) GDPR

Truy cập Thông tin không công khai

Bạn có thể truy cập thông tin không công khai (chẳng hạn như tải về phần mềm, các dịch vụ bổ sung như eLearning) bằng cách đăng ký trên trang web của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu sau: họ tên, email, tên người dùng, mật khẩu

Mục đích:
Cá nhân hóa để có được quyền truy cập vào thông tin không công khai trên các sản phẩm và dịch vụ của MED-EL

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) mục a) GDPR; thực hiện hợp đồng - Điều 6 (1) mục b) GDPR

Bộ tìm kiếm phòng khám

Nếu bạn cho phép truy cập dữ liệu vị trí qua trình duyệt của mình, các phòng khám và đối tác phân phối được gần đó sẽ hiển thị. Vị trí của bạn được định vị bằng cách xác định vị trí địa chỉ IP của bạn. Dữ liệu sẽ không được lưu.

Mục đích:
Hiển thị các phòng khám và đối tác phân phối gần vị trí của bạn

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) mục a) GDPR

Biểu mẫu liên hệ

Bạn có thể liên hệ với MED-EL (ví dụ: yêu cầu về sản phẩm, hỗ trợ, v.v.) bằng cách điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Việc liên hệ thường được thực hiện bằng email và qua điện thoại nếu số điện thoại được cung cấp.

Khi gửi biểu mẫu liên hệ, dữ liệu của bạn trong các mục (họ tên, nghề nghiệp (ví dụ: bác sĩ phẫu thuật, chăm sóc tại nhà, nhà thính học), sở thích (sở thích nghề nghiệp), số điện thoại, địa chỉ (đường phố, số nhà, thành phố, mã vùng, vùng, quốc gia), email, mối quan tâm được đưa vào trong danh sách gửi thư) sẽ được xử lý.

Mục đích:
Trả lời/hỗ trợ bạn về yêu cầu của bạn

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) mục a) GDPR

Bản tin và Thư

Khi liên hệ với chúng tôi, bạn có thể đăng ký nhận bản tin và danh sách gửi thư của chúng tôi để biết thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các dữ liệu sau sẽ được sử dụng: họ tên, nghề nghiệp, sở thích nghề nghiệp, điện thoại, địa chỉ, email, đánh giá hành vi người dùng (ví dụ như việc mở và tỷ lệ nhấp vào email)

Mục đích:
Quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của MED-EL

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 6 (1) mục a) GDPR

Kiểm tra thính giác trực tuyến

Bạn có thể thực hiện kiểm tra thính giác thông qua trang web của chúng tôi. Sau khi kiểm tra, bạn sẽ có thể liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ. Kết quả kiểm tra sẽ được ẩn danh và được lưu trữ cho mục đích phân tích trong trường hợp bạn muốn liên lạc với chúng tôi.

Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra thính giác, chúng tôi có thể mang đến cho bạn khả năng liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ. Khi gửi biểu mẫu liên hệ, dữ liệu của bạn trong các mục (tên, họ, email) sẽ được xử lý.

Mục đích:
Trả lời/hỗ trợ bạn về yêu cầu của bạn liên quan tới các giải pháp nghe hiện có

Cơ sở pháp lý:
Sự chấp thuận - Điều 9 (2) mục a) GDPR

Nộp Ứng tuyển Việc làm Online

Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển tự nguyện cũng như nộp đơn ứng tuyển cho các công việc cụ thể liệt kê trong trang web chúng tôi. Thông tin thêm về Điều 13 của luật Hành chính Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) trong việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với ứng tuyển online, xin đọc "Thông tin Dữ liệu Riêng tư MED-EL dành cho ứng viên"..

Mục đích:
Ứng tuyển Việc làm

Cơ sở pháp lý:
Theo - Điều 6 (1) lit. b) GDPR

Thư viện video phẫu thuật

Là một chuyên gia, bạn có thể đăng ký vào cơ sở dữ liệu truyền thông trực tuyến của chúng tôi có chứa các nghiên cứu trường hợp về việc cấy ghép các sản phẩm MED-EL. Để đăng ký, bạn phải cung cấp các dữ liệu sau đây cho chúng tôi: họ tên, email, điện thoại, tên phòng khám, địa chỉ phòng khám, sở thích (CI, MEI, BCI, ABI)

Mục đích:
Đăng ký và sử dụng Thư viện video phẫu thuật của chúng tôi

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng - Điều 6 (1) mục b) GDPR

Webshop

Nếu bạn sử dụng Webshop của chúng tôi, bạn có thể đặt mua sản phẩm từ MED-EL. Để thực hiện đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau: họ tên, thông tin liên lạc, email, ngày sinh, phòng khám cấy ghép, ngày cấy ghép, tên người dùng, thông tin liên lạc của người dùng, số sê-ri của thiết bị, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, điện thoại số, địa chỉ IP và thông tin trình duyệt.

Mục đích:
Vận hành cửa hàng, cung cấp dịch vụ và thực hiện đơn đặt hàng.

Cơ sở pháp lý:
Thực hiện hợp đồng - Điều 6 (1) mục b) GDPR

Ai nhận dữ liệu của bạn?

Trong nội bộ MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H., chỉ những phòng ban hoặc nhân viên đó mới được nhận dữ liệu của bạn, cho đến khi họ còn cần chúng để xử lý cho các mục đích tương ứng. Ngoài ra, các bên xử lý được chúng tôi ủy quyền (các nhà cung cấp dịch vụ CNTT, dịch vụ in ấn, tiếp thị, v.v.) sẽ nhận dữ liệu của bạn, nếu họ cần dữ liệu để thực hiện công việc tương ứng. Tất cả các bên xử lý đã được lựa chọn cẩn thận và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu và quyền của bạn sẽ được bảo vệ. Hơn hết, các bên xử lý ký hợp đồng không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích riêng của họ.

Đối với việc chuyển giao dữ liệu cho các bên thứ ba khác, chúng tôi chỉ ra rằng việc chuyển giao đó chỉ được thực hiện trên cơ sở hợp lệ về mặt pháp lý và cho các mục đích được xác định trước.

Cập nhật

Việc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn chủ yếu diễn ra khi có phản hồi trực tiếp của bạn hoặc thông báo thay đổi gửi cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc cập nhật cũng có thể xảy ra do thông tin từ bên thứ ba hoặc việc sử dụng thông tin có sẵn công khai.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu cần thiết, trong khoảng thời gian quan hệ kinh doanh (bắt đầu, thực hiện và chấm dứt hợp đồng) cũng như theo các nghĩa vụ lưu trữ và lập tài liệu theo luật định của Bộ luật Thương mại Áo (UGB) và Mã số thuế liên bang (BAO) hoặc để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

Ngoài ra, thời gian lưu trữ cũng được đánh giá bởi các khoảng thời gian giới hạn theo luật định, ví dụ như trong một số trường hợp theo Bộ luật Dân sự Chung (ABGB) thường là 30 năm, nhưng chỉ 3 năm.

Về cơ bản, dữ liệu của bạn sẽ được xóa đi sau khi hoàn thành hợp đồng, khi bạn thu hồi sự chấp thuận hoặc bạn phản đối, nếu lưu trữ cho việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc cho việc thành lập, việc thực hiện hoặc bảo vệ trước các yêu cầu pháp lý là không bắt buộc. Việc xử lý tiếp theo sẽ chỉ diễn ra nếu bạn đã đồng ý rõ ràng đối với việc tiếp tục sử dụng dữ liệu của bạn hoặc nếu chúng tôi đã giữ lại bất kỳ việc xử lý dữ liệu nào khác được pháp luật cho phép.

Có khả năng là thay vì bị xóa đi thì dữ liệu sẽ được ẩn danh. Trong trường hợp này, mọi tham chiếu cá nhân đều được xóa đi và không thể lấy lại, đó là lý do tại sao các nghĩa vụ hủy bỏ bảo vệ dữ liệu không còn áp dụng nữa. Trong trường hợp này, không thể phục hồi bất kỳ tham chiếu cá nhân nào.

Quyền của bạn

Theo GDPR, bạn có các quyền sau:

 • Quyền truy cập – Điều 15 GDPR:
  Quyền nhận xác nhận về việc liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có được xử lý hay không và nếu được xử lý, thì bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân;
 • Quyền sửa đổi thông tin – Điều 16 GDPR:
  Quyền được, mà không có sự chậm trễ quá mức, sửa đổi dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến bạn;
 • Quyền xóa bỏ ("quyền được lãng quên") – Điều 17 GDPR:
  Quyền được xóa dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến bản thân mà không có sự chậm trễ quá mức;
 • Quyền hạn chế xử lýĐiều 18 GDPR:
  Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền di chuyển dữ liệuĐiều 20 GDPR:
  Quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến chính bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và có quyền truyền dữ liệu đó đến một bên kiểm soát khác mà không bị cản trở;
 • Quyền phản đốiĐiều 21 GDPR:
  Quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến từng tình huống cụ thể của bạn, bất cứ lúc nào đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn căn cứ trên Điều 6 (1) mục e) hoặc f) GDPR.

Nếu bạn muốn truy cập thông tin của mình, thay đổi tùy chọn liên hệ hoặc nêu lên bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email đến privacy.vi@medel.com hoặc liên hệ với một trong các văn phòng khu vực của MED-EL gần bạn nhất: Những văn phòng trên toàn thế giới của MED-EL

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tất cả các câu hỏi hoặc mối quan ngại mà bạn có thể có, nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hoặc nếu tuyên bố bảo vệ dữ liệu của bạn bị xâm phạm theo một cách nào đó, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát. Ở Áo, cơ quan bảo vệ dữ liệu sẽ chịu trách nhiệm.

Có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu không?

Như một phần trong mối quan hệ kinh doanh, bạn chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để thiết lập và thực hiện mối quan hệ kinh doanh hoặc chúng tôi cần phải thu thập theo quy định của pháp luật. Bạn cũng được yêu cầu thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu của bạn. Nếu không có dữ liệu này, chúng tôi thường sẽ phải từ chối ký kết hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng hay hợp đồng hiện tại sẽ không còn thực hiện được nữa và do đó sẽ phải chấm dứt.

Dữ liệu của tôi có được sử dụng để đưa ra quyết định tự động bao gồm cả thu thập thông tin không?

Chúng tôi không sử dụng tính năng tự động ra quyết định theo Điều 22 GDPR.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Nhằm ngăn chặn việc truy cập hay tiết lộ trái phép, chúng tôi đã thiết lập sẵn các quy trình thực tiễn, quy trình điện tử và quy trình quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web cần quan tâm khác. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không chịu sự điều chỉnh của tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

 

Cookie và Cookie plugin mạng xã hội

Cookie là một tệp văn bản nhỏ lưu trữ các cài đặt Internet. Hầu hết mọi trang web đều sử dụng công nghệ này. Cookie sẽ được tải về từ trình duyệt internet của bạn trong lần đầu tiên bạn truy cập một trang web. Lần sau khi truy cập trang web này bằng cùng một thiết bị, cookie và thông tin được lưu trữ trong đó sẽ được gửi lại cho trang web đã tạo ra nó (Cookie của Bên thứ nhất) hoặc được gửi đến trang web khác mà nó thuộc về (Cookie của Bên thứ ba). Điều này sẽ cho trang web biết rằng nó đã được xem bằng trình duyệt này trước đây và trong một số trường hợp, sẽ thay đổi nội dung được hiển thị.

Một số cookie cực kỳ hữu ích vì chúng có thể nâng cao trải nghiệm người dùng khi xem lại một trang web mà bạn đã truy cập nhiều lần. Với điều kiện là bạn sử dụng cùng một thiết bị và cùng một trình duyệt như trước đây, cookie sẽ ghi nhớ, tùy theo lựa chọn của bạn, cách sử dụng trang và điều chỉnh các nội dung được hiển thị phù hợp hơn với sở thích và nhu cầu cá nhân của bạn. Hầu hết các cookie chúng tôi sử dụng sẽ tự động bị xóa khỏi ổ cứng của bạn sau khi kết thúc phiên trình duyệt ("cookie theo phiên truy cập"). Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các cookie mà sẽ vẫn lưu lại trên ổ cứng sau phiên truy cập. Điều này được thực hiện chủ yếu để nâng cao trải nghiệm người dùng khi bạn truy cập lại vào trang web, bởi trang web sau đó có thể được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân của bạn và do đó có thể tối ưu hóa thời gian tải nội dung.

Cookie không cần có sự chấp thuận trước

Cookie cần thiết, còn được gọi là "cực kỳ cần thiết", đảm bảo các chức năng mà không nếu không có nó, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này như dự định. Các cookie này được chúng tôi sử dụng độc quyền và do đó được gọi là cookie của bên thứ nhất. Chúng chỉ được lưu trữ trên máy tính của bạn trong phiên trình duyệt hiện tại. Cookie tuyệt đối cần thiết: Đối với chức năng đăng nhập, chúng tôi có một cookie gọi là "cookie theo phiên truy cập". Nếu không có cookie này thì không có thông tin đăng nhập và do đó không có chức năng nào sau đăng nhập.

Hơn nữa, các cookie này giúp đảm bảo, chẳng hạn như chức năng của một thay đổi từ http thành https, và do đó tuân thủ các yêu cầu bảo mật tăng cường đối với việc truyền dữ liệu khi chuyển trang. Không cần thiết phải chấp thuận sử dụng các cookie cần thiết.

Cookie yêu cầu chấp thuận

Các cookie không được pháp luật yêu cầu nghiêm ngặt để có thể sử dụng trang web vẫn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Nếu không có các cookie này, các chức năng cho phép duyệt web thoải mái trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các biểu mẫu điền sẵn, sẽ không còn khả dụng nữa. Các cài đặt đã thực hiện, chẳng hạn như lựa chọn ngôn ngữ không thể lưu được và do đó phải thực hiện truy vấn lại trên mỗi trang. Các cookie của bên thứ nhất được sử dụng, bao gồm phần mô tả thêm:

Phân tích

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ). Việc sử dụng bao gồm chế độ hoạt động Universal Analytics. Chức năng này giúp hỗ trợ việc gán dữ liệu, các phiên truy cập và tương tác trên nhiều thiết bị cho một ID người dùng trùng tên và từ đó phân tích hoạt động của người dùng trên các thiết bị.

Google Analytics sử dụng cookie, là các tệp văn bản được lưu trên trên máy tính của bạn, để cho phép người điều hành trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng trang web. Thông tin được cookie tạo ra về việc sử dụng trang web này của bạn thường được chuyển đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, nếu việc ẩn danh IP được kích hoạt trên trang web này, Google sẽ rút ngắn địa chỉ IP của bạn trong các Quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc ở bên các quốc gia khác thành Thỏa thuận về Khu vực kinh tế châu Âu trước đó. Chỉ trong các trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ mới được truyền tới máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và được rút ngắn ở đó. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi trong Google Analytics không được kết hợp với các dữ liệu Google khác. Thay mặt người điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, để lập báo cáo về hoạt động trang web và cung cấp cho người điều hành trang web các dịch vụ khác liên quan đến trang web và việc sử dụng Internet. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong xử lý dữ liệu cũng nằm ở các mục đích này. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Google Analytics là Điều 6 (1) mục f) GDPR. Các phiên và chiến dịch bị chấm dứt sau một khoảng thời gian nhất định. Theo mặc định, các phiên sẽ bị đóng sau 30 phút mà không có hoạt động và chiến dịch sau sáu tháng. Thời hạn cho các chiến dịch không được vượt quá hai năm. Để biết thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn thực hiện điều đó, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn Google thu thập dữ liệu do cookie tạo và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và xử lý dữ liệu này bởi Google bằng cách tải về và cài đặt  Add-on của trình duyệt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hiệu suất và Thử nghiệm

Trang web này sử dụng Trình tối ưu hóa trang web trực quan (VWO). Với sự trợ giúp của VWO, chúng tôi tạo ra các thử nghiệm người dùng nhằm tối ưu hóa và phát triển hơn nữa trang web của chúng tôi. VWO phân tích dữ liệu tĩnh về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Ngoài ra, công cụ này được sử dụng như một công cụ kiểm tra A/B. Trong quá trình này, dữ liệu ví dụ như số lượng khách truy cập, hành vi nhấp chuột và thời gian hoạt động trung bình của người dùng trang web được gán cho các biến kiểm tra tương ứng.

Thời gian lưu trữ:
Phiên hoặc một số dữ liệu lên đến tối đa 10 năm (tất cả dữ liệu được ẩn danh)

Lựa chọn không tham gia:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Plugin mạng xã hội

Chúng tôi cũng sử dụng plugin mạng xã hội (sau đây gọi là các nút) của các mạng xã hội: 

 • Công nghệ Clearspring (AddThis)
 • Facebook (Bình luận Facebook, Nút Like Facebook và Widget mạng xã hội)
 • LinkedIn (Nút LinkedIn và Widget mạng xã hội)
 • Twitter (Nút Tweet của Twitter và Widget mạng xã hội)
 • Google (Nút Google+ và Widget mạng xã hội, Google Fonts, Nút YouTube và Widget mạng xã hội)

trên trang web. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các nút này bị tắt theo mặc định, nghĩa là chúng không gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các mạng xã hội tương ứng nếu không có sự can thiệp của bạn. Trước khi bạn có thể sử dụng các nút này, bạn phải kích hoạt chúng bằng cách nhấp chuột. Nút sẽ vẫn hoạt động cho đến khi bạn tắt hoặc xóa cookie của mình.

Sau khi kích hoạt, một kết nối trực tiếp được thiết lập với máy chủ của trang mạng xã hội. Nội dung của nút sau đó được chuyển trực tiếp từ mạng xã hội đến trình duyệt của bạn và tích hợp vào trang web. Sau khi kích hoạt nút, mạng xã hội có thể đã thu thập dữ liệu, bất kể bạn có tương tác với nút hay không. Nếu bạn đã đăng nhập vào mạng xã hội, điều này có thể gán lượt truy cập của bạn vào trang web này tới tài khoản người dùng của bạn. Không thể gán mạng xã hội tới các trang web khác trước khi bạn kích hoạt nút tương ứng tại đó. Nếu bạn là thành viên của mạng xã hội và không muốn mạng xã hội đó liên kết thông tin bạn thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi với thông tin thành viên đã lưu của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi mạng xã hội trước khi kích hoạt các nút mạng xã hội. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến lượng dữ liệu được thu thập bởi mạng xã hội bằng các nút của nó. Để biết mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu và xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của mạng xã hội cũng như các quyền và cài đặt liên quan đến quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của các mạng xã hội tương ứng.

 

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào tháng 5 năm 2018.

 


© 2020 MED-EL