MED-EL Hearing Implant Solutions
Thiết lập Hiệu Suất Tiêu Chuẩn, Dễ sử dụng và Đáng tin cậy

MAESTRO
Che Phủ Ốc Tai Hoàn Toàn

Hiệu suất chuẩn, dễ sử dụng, và đáng tin cậy. Dành cho các cá nhân mất thính lực thần kinh thính giác từ nặng đến sâu.

Thêm nữa

EAS
Hệ Thống Cấy Thính Giác

Kích Thích Âm Điện thế hệ thứ 2. Giải pháp lý tưởng cho các cá nhân bị điếc một phần.

Thêm nữa

VIBRANT SOUNDBRIDGE
Hệ Thống Cấy Tai Giữa

Hệ Thống Cấy Tai Giữa thành công nhất trên Thế Giới. Dành cho các cá nhân nghe kém thần kinh thính giác, dẫn truyền và hỗn hợp.

Thêm nữa

Tiếp nhận Cấy thính giác

Để được giới thiệu đến một trung tâm cấy ghép thính giác, hoặc để biết thêm thông tin về hệ thống cấy ghép thính giác của MED-EL, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Sử dụng bộ tìm kiếm phòng khám của chúng tôi để tìm một trung tâm cấy ghép ốc tai điện tử gần bạn.

Tìm một phòng khám

Liên hệ văn phòng đại diện của MED-EL. Liên hệ văn phòng đại diện ở địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Tìm một văn phòng đại diện của MED-EL

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.