How MAESTRO Works

Hệ thống ốc tai điện tử MAESTRO mã hóa âm thanh hàng ngày thành các xung điện. Những xung điện này kích thích các sợi thần kinh trong ốc tai. Các dây thần kinh thính giác (thính lực) truyền tín hiệu đến não, tại đó chúng được hiểu là âm thanh. Bộ cấy liên tục kích thích với tốc độ rất cao. Não nhận thông tin âm thanh ngay lập tức, và chúng ta nghe ta được âm thanh.
 1. Âm thanh được thu bởi microphone của bộ xử lý âm thanh
 2. Bộ xử lý âm thanh phân tích và biến đổi âm thanh
  thành các tín hiệu điện đặc biệt.
 3. Các tín hiệu điện được gửi tới cuộn dây cảm ứng và
  truyền qua da đến bộ phận được cấy.
 4. Bộ cấy giải mã các tín hiệu và gửi
  xung điện vào các điện cực trong ốc tai.
 5. Thần kinh thính giác nhận các tín hiệu và
  gửi chúng đến trung tâm thính giác ở não.
  Não bộ nhận biết những tín hiệu này là âm thanh.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.