Rodzaje ubytku słuchu

Ubytek słuchu typu przewodzeniowego

Każdy problem w obrębie ucha zewnętrznego lub środkowego, który uniemożliwia prawidłowe przewodzenie dźwięku, określany jest jako przewodzeniowy ubytek słuchu. Przewodzeniowy ubytek słuchu występuje zazwyczaj w stopniu łagodnym lub umiarkowanym, w przedziale od 25 do 65 decybeli.

W pewnych przypadkach przewodzeniowy ubytek słuchu może być przejściowy. W zależności od specyfiki konkretnego przypadku skuteczna może okazać się interwencja farmakologiczna lub chirurgiczna. Poprawę słuchu może też przynieść zastosowanie aparatu słuchowego lub implantu ucha środkowego.

Ubytek słuchu typu zmysłowo-nerwowego

Ubytek słuchu typu zmysłowo-nerwowego jest efektem zniszczenia lub uszkodzenia komórek czuciowych (rzęsek słuchowych)
w ślimaku i zazwyczaj bywa trwały. Tego rodzaju ubytek słuchu, zwany także “głuchotą odbiorcza”, może występować w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

W przypadku ubytków zmysłowo-nerwowych w stopniu lekkim do znacznego zazwyczaj  stosuje się aparaty słuchowe lub implanty ucha środkowego. Implanty ślimakowe stanowią często rozwiązanie dla osób ze znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu.

Niektórzy pacjenci cierpią na ubytek słuchu typu zmysłowo-nerwowego tylko w przedziale wysokich częstotliwości, co zwane jest także częściową utratą słuchu. W tych przypadkach uszkodzeniu uległy jedynie rzęski słuchowe u podstawy ślimaka.
W wewnętrznej części ślimaka, przy wierzchołku, rzęski słuchowe odpowiedzialne za przetwarzanie tonów niskich pozostają nienaruszone. Z myślą o takich przypadkach opracowano łączoną stymulację elektroakustyczną, zwaną w skrócie EAS.

Ubytek słuchu typu mieszanego

Ubytek słuchu typu mieszanego jest kombinacją ubytku typu zmysłowo-nerwowego oraz przewodzeniowego. Jego przyczyną są problemy z uchem wewnętrznym oraz zewnętrznym lub środkowym. Opcje leczenia obejmują farmakoterapię, interwencję chirurgiczną, stosowanie aparatów słuchowych lub implantację ucha środkowego.

Ubytek słuchu typu centralnego

Problem wynikający z braku lub uszkodzenia nerwu słuchowego może powodować ubytek słuchu typu centralnego. Tego rodzaju uszkodzenie bywa zazwyczaj bardzo głębokie i nieodwracalne.

Aparaty słuchowe oraz implanty ślimakowe nie są w stanie skompensować ubytku, ponieważ nerw nie przewodzi informacji akustycznych do mózgu.

W wielu przypadkach rozwiązaniem może być implant pniowy (ABI).

© 2020 MED-EL