Kwalifikacja do stymulacji
elektroakustycznej (EAS)

Łączona stymulacja elektroakustyczna (EAS) jednocześnie stosuje wzmocnienie
akustyczne i technologię implantu ślimakowego (stymulacja elektryczna) w tym samym
uchu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób dotkniętych częściową utratą słuchu. Firma MED−EL zachęca osoby z częściową utratą słuchu do poszerzenia wiedzy na temat
systemu implantów słuchowych EAS i możliwości poprawy
jakości życia.
 

Dla kogo przeznaczony jest system EAS?

System EAS został opracowany specjalnie dla potrzeb osób z częściową utratą słuchu. Częściowa utrata słuchu charakteryzuje się zachowaniem resztek słuchu w przedziale niskich częstotliwości oraz znaczącym ubytkiem słuchu w zakresie wysokich częstotliwości.

EAS zapewnia stymulację akustyczną, która wspomaga naturalne słyszenie resztkowe poprzez wzmocnienie niskich częstotliwości. W przypadku wyższych częstotliwości zadanie przejmuje zintegrowana technologia implantu ślimakowego, zapewniając odpowiednią stymulację elektryczną struktur neuronalnych.

 

System EAS przeznaczony jest dla osób:

  • u których rozpoznano częściową utratę słuchu, zmysłowo-nerwowy ubytek słuchu w stopniu łagodnym lub umiarkowanym w przedziale niskich częstotliwości i przechodzący w
    głęboki ubytek słuchu w przedziale wyższych częstotliwości;
  • u których posługiwanie się aparatem słuchowym nie przynosi zadowalającego skutku;
  • które skarżą się na niedostateczne rozumienie mowy,
    pomimo nawet najlepszego wspomagania słuchu.


Electric Acoustic Stimulation for Partial Deafness

 

System implantów słuchowych
EASTM
dla osób z częściową utratą słuchu
 

© 2020 MED-EL