Kwalifikacja do implantacji ślimakowej

Implanty ślimakowe umożliwiają odbiór dźwięków poprzez elektryczną stymulację włókien nerwowych w ślimaku.System implantów ślimakowych MAESTRO jest skutecznym rozwiązaniem dla osób z ciężkim lub bardzo ciężkim zmysłowo-nerwowym ubytkiem słuchu. Większość użytkowników może słuchać muzyki lub bez wysiłku uczestniczyć w rozmowie, nawet w najtrudniejszych warunkach akustycznych.
 

Dla kogo jest przeznaczony
system implantów ślimakowych (CI)?

Implanty ślimakowe firmy MED−EL, w tym implanty MAESTRO, są z powodzeniem implantowane w ponad 90 krajach u dorosłych i dzieci z niedosłuchem pre- i postlingwalnym. Chociaż dokładne przewidywanie korzyści u poszczególnych użytkowników implantów ślimakowych nie jest możliwe, pomocne mogą być następujące wskazówki:

  • Implantacja w młodym wieku jest bardzo zalecana, gdyż słuch ma istotne znaczenie dla rozwoju mowy, a także dlatego, że badania wykazały lepsze wyniki u dzieci poddawanych implantacji we wczesnym wieku.
  • Dzieci starsze oraz osoby dorosłe, u których doszło do uprzedniego rozwoju mowy i języka zazwyczaj lepiej sobie radzą po wszczepieniu implantu ślimakowego.
  • Długi okres głębokiego niedosłuchu może zmniejszać korzyści płynące z wszczepienia implantu ślimakowego.  

 

Implant ślimakowy jest przeznaczony dla: 

  • dzieci ze znacznym i głębokim zmysłowo-nerwowym ubytkiem słuchu w obu uszach. Implantacja jest możliwa nawet w wieku kilku miesięcy, zależnie od indywidualnego stanu pacjenta i lokalnie przyjętej praktyki;
  • dorosłych ze znacznym i głębokim zmysłowo-nerwowym ubytkiem słuchu w obu uszach;
  • osób, u których posługiwanie się aparatem słuchowym nie przynosi zadowalającego skutku;
  • osób mających dostęp do programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla pacjentów po implantacji
     

Cochlear Implant System for Hearing Loss

 

System implantów ślimakowych MAESTROTM  dla pacjentów ze znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu typu zmysłowo-nerwowego

© 2020 MED-EL