Słyszenie i ubytek słuchu

Każda część ucha odgrywa istotną rolę w przekazywaniu informacji akustycznych do mózgu. Ubytek słuchu jest wynikiem uszkodzenia jednej lub kilku części ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego. W lepszym zrozumieniu istoty ubytku słuchu pomaga znajomość budowy anatomicznej ucha oraz zasady, na której opiera się słyszenie. Na kolejnych stronach znajdziesz szereg informacji ogólnych na ten temat.

Ubytek słuchu musi być zawsze rozpoznany przez specjalistę, na przykład audiologa lub otolaryngologa. Lekarz bada słuch, aby ustalić rodzaj i stopień ubytku. Następnie przygotowywany jest audiogram, który przedstawia rezultat testu.
 

Istnieją cztery rodzaje ubytku słuchu:


Pierwszym, najpowszechniej występującym rodzajem jest ubytek typu zmysłowo-nerwowego, powstający wskutek zniszczenia lub uszkodzenia komórek czuciowych (rzęsek słuchowych) w ślimaku. Ubytek słuchu typu przewodzeniowego dotyczy problemu w obrębie ucha zewnętrznego lub środkowego, który utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe skierowanie dźwięku do ucha wewnętrznego. Ubytek słuchu typu mieszanego stanowi kombinację ubytku zmysłowo-nerwowego i przewodzeniowego. Ubytek słuchu typu centralnego występuje w przypadku, gdy nerw słuchowy nie może przewodzić sygnałów do mózgu. 

© 2020 MED-EL