Hur MAESTRO fungerar

MAESTRO cochleaimplantatsystem omvandlar vardagens ljud till kodade elektriska pulser. Dessa elektriska pulser stimulerar nervfibrer i cochlean. Hörselnerven skickar signaler till hjärnan där de tolkas som ljud. Implantatet stimulerar kontinuerligt i mycket hög hastighet. Eftersom hjärnan får ljudinformationen direkt, hörs ljuden när de uppstår.
 1. Ljud fångas upp av audioprocessorns mikrofon.
 2. Audioprocessorn analyserar och kodar ljud i
  ett särskilt mönster av digital information.
 3. Denna information skickas till spolen
  och sänds genom huden till implantatet.
 4. Implantatet tolkar koden och skickar elektriska
  pulser till elektroderna i cochlean.
 5. Hörselnerven fångar upp signalerna och
  skickar dem till hörselcentrum i hjärnan.
  Hjärnan känner igen dessa signaler som ljud.

© 2018 MED-EL