Vigtig sikkerhedsinformation

img/70d324d94a86d7c8732de4d27e993e66.jpg

Medicinske procedurer
for MED‑EL-implantatsystemer

Denne manual indeholder vigtige anvisninger og oplysninger om sikkerhed til bruge‑
re af MED‑EL-implantatsystemer, som skal gennemgå en medicinsk procedure (f.eks.
MR-scanning).
img/f9f7d2443dabaea97fa075bd9f0fe860.jpg

Benforankrede implantater - BCI 601

img/878bf86044634d40d83800ddac2a0bbb.jpg

Mellemøreimplantater - VORP 503

img/42b9391b8202d96f0ee8425cfe8cb50c.jpg

Mellemøreimplantater - VORP 502x

© 2018 MED-EL