Как работи слухът


  1. Звукът навлиза в ушния канал и задвижва тъпанчето.
  2. То започва да вибрира под влияние на звука.
  3. Звуковите вибрации преминават през слуховите костици към кохлеята.
  4. Звуковите вибрации предизвикват движение на течността в кохлеята.
  5. Това движение води до огъване на власинковите клетки. Власинковите клетки създават нервни сигнали, които се поемат от слуховия нерв. Власинковите клетки в единия край на кохлеята изпращат информация за звуците с ниска честота, а клетките в другия край – за тези с висока честота.
  6. Слуховият нерв изпраща сигналите към мозъка, където се възприемат като звуци.

© 2018 MED-EL