Аудиограмата

Аудиограма: Обяснение на примерна аудиограма
удиограмата представлява графика, която илюстрира използвания от пациента слух и степента на загуба на слуха на пациента за всяко ухо. В горната част на графиката се отчита цифровия диапазон между 125 до 8000. Тези цифрови данни се отнасят до честотите или различните височини на звука.

Честотата се изразява в цикли в секунда или херци. Колкото по-висока е честотата, толкова е по-голяма височината на звука. Например звукът на капещата вода от чешмата е с честота 250 Hz, докато силното звънене на телефона е с честота около 8000 Hz.

Силата на звука се измерва в мерната единица децибел. Нула децибела (0 dB) не означава „никакъв звук“. Това е просто много тих звук. Нивото на гласа при разговор е около 65 dB, а 120 dB е много, много силен звук – приблизително този, който чуваме при излитането на самолет, когато се намирате на разстояние от едва 25 метра от него. По вертикалната ос на графиката са изведени нивата на слуха в децибели.

По време на изследването на слуха  аудиологът представя звуци с определена честота в даден момент. Най-тихият тон, който може да чуе човек за определена честота, се записва в аудиограмата за съответната честота и сила на звука. Това се нарича „праг на чуване“.

Аудиограмата представлява „картина“ на Вашия слух. Тя показва в каква степен слухът Ви се различава от нормата и, ако се отчита загуба на слуха, къде може да е локализиран проблемът. Съществуват различни видове и степени на загуба на слуха. В зависимост от засегната част от ухото, експертите обикновено дефинират четири основни вида загуба на слуха: проводна, невросензорна, смесена и неврална загуба на слуха.

Аудиологът или специалистът по болестите на слуха може да Ви помогне да установите дали страдате от загуба на слуха. В зависимост от степента или тежестта на слуховото увреждане, той ще Ви препоръча подходящото решение.

© 2018 MED-EL