Компания за слухови импланти

Компания за слухови импланти

Като лидер в технологиите на имплантируемите решения при загуба на слуха, продуктите на MED−EL са резултат на 30-годишни целенасочени изследвания и ангажимент на нейните основатели за насърчаване на фирмена култура на върхови постижения.

MED−EL следва дългогодишна традиция на непрекъснато развитие на технологичните и научните основи в областта на слуховите импланти. Сериозният и последователен акцент на компанията върху научноизследователската и развойната дейност ще продължи да дава постоянен тласък на новите идеи и иновациите. Широкото ни портфолио от продукти гарантира, че можем да предложим оптимално решение, подходящо за специфичната загуба на слуха на всеки кандидат.

От самото начало на съществуването си MED-EL специализира в областта и като оставаме на Ваше разположение и днес, и утре, и в бъдеще, предлагайки най-усъвършенстваните, удобни за носене и лесни за използване имплантируеми решения при загуба на слуха.

Основателите на компанията д-р Ингеборг Хохмайр и проф. Ервин Хохмайр в международната централа на MED-EL в Инсбрук.

Първите в света

Първите в света

 • 1977 г. Многоканален микроелектронен кохлеарен имплант
 • 1991 г. Процесор за поставяне зад ухото
 • 1994 г. Електроди, които могат да стимулират цялата дължина на кохлеята
 • 1996 г. Двустранно имплантиране с цел постигане на бинаурален слух (с двете уши)
 • 1996 г. Миниатюрен многоканален имплант (с дебелина 4 mm)
 • 1999 г. Модулен процесор за поставяне зад ухото, който премахва необходимостта от ползване на процесор, носен върху тялото
 • 2005 г. EAS система, интегрираща акустична и електрическа стимулация
 • 2006 г. Дизайн на процесор без превключватели върху корпуса, с дистанционно управление
 • 2006 г. Електроди FLEX, разработени специално за възможно най-атравматичното имплантиране
 • 2006 г. Технология FineHearing™, позволяваща фино структуриране на звуковата информация
 • 2007 г. FLEXEAS, предназначена за случаи на частична глухота
 • 2008 г. Имплантна система за средното ухо VIBRANT SOUNDBRIDGE с разширено приложение при проводна и смесена загуба на слуха
 • 2009 г. Имплантна система за средното ухо за деца
 • 2012 г. Активна имплантна система за предаване на звука по костен път BONEBRIDGE
 • 2013 г. Пускане на пазара на RONDO®, първият single-unit процесор за кохлеарни импланти
 • 2013 г. MED-EL получава одобрение с маркировката „CE“ за продажба на кохлеарни импланти при показания за едностранна глухота при деца и възрастни като първата компания за слухови импланти.
 • 2014 г. Пускане на пазара на новото поколение на импланта VIBRANT SOUNDBRIDGE и на новия аудио процесор SAMBA за имплантните системи SOUNDBRIDGE и BONEBRIDGE.

Продуктите, приложенията и функционалните характеристики подлежат на одобрение от националните компетентни органи; някои функционалности може да не са налични в момента или да не се предлагат за продажба от MED-EL във Вашия регион. За повече информация, моля, свържете се с Вашия местен представител на MED‑EL.

© 2017 MED-EL