Read more User Stories & Testimonials

Câu chuyện của Lukas

"Tôi nghĩ âm nhạc rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nó giúp tôi giải tỏa và thư giãn. Tôi thực sự tận hưởng nghe và chơi nhạc."

Đọc thêm

Câu chuyện của Sophie

"Sophie được sinh ra không có dịch ở tai trong. Cô bé không bao giờ nghe được một âm thanh mà không có ốc tai điện tử."

Đọc thêm

Câu chuyện của Raquel

"Anh trai cô bé dùng từ "bướng bỉnh". Cha cô bé thích từ "tin tưởng" hơn. Các giáo viên của cô bé mô tả cô bé là "tự tin"."

Đọc thêm

Geoffrey Ball
Nhà phát minh VIBRANT SOUNDBRIDGE

"Đột nhiên tôi biết. Thiết kế rất đơn giản và giải quyết nhiều vấn đề."

Đọc thêm

Thêm các câu chuyện

VIBRANT SOUNDBRIDGE

BONEBRIDGE

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.