The EAS Hearing Implant System

Kích thích âm điện (EAS)được thiết kế để phù hợp với nhu cầu riêng của các cá nhân bị điếc một phần. EAS kết hợp những ưu điểm của khuếch đại âm thanh và công nghệ cấy ghép ốc tai điện tử trong một hệ thống. Hệ thống gồm một thành phần bên trong và một thành phần bên ngoài.
 
 

BÊN TRONG
Bộ cấy
Bộ cấy, CONCERTOSONATA hoặc PULSAR,được phẫu thuật đặt dưới da. Nó bao gồm một vỏ bọc cho các thiết bị điện tử, một ăngten thu và một nam châm để giữ dây cố định vào phía sau tai. Một điện cực FLEX  mềm (ví dụ như điện cực FLEX24) được gắn nhẹ vào ốc tai trong suốt quá trình phẫu thuật.
 

BÊN NGOÀI
Bộ xử lý âm thanh
Bộ xử lý âm thanh DUET 2 được đeo phía sau tai. Bộ xử lý này bao gồm một bộ điều khiển một bộ pin, một móc tai khuếch đại âm chuyên dụng, và một cuộn dây cảm ứng truyền thông tin qua da đến bộ cấy.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.