Receiving an EAS
Hearing Implant System

Hệ Thống Cấy Thính Giác EAS™ được đặc biệt thiết kế cho các cá nhân bị điếc một phần. Điếc một phần được định nghĩa là nghe kém thần kinh giác quan tần số thấp từ nhẹ đến trung bình đến nghe kém sâu ở tần số cao hơn.

Đánh Giá
Ứng viên cho hệ thống cấy thính giác EAS phải trải qua các bài kiểm tra thính học và kiểm tra y tế để xác định xem EAS có phải là một điều trị thích hợp cho họ. Các bài kiểm tra thính học đánh giá mức độ mất thính lực ở cả tần số thấp và cao.

Cấy Ghép

Phần bên trong của Hệ Thống Cấy Thính Giác EAS, ốc tai điện tử vớiFLEXEAS dãy điện cực đặc biệt linh hoạt, được cấy dưới da sau tai. Dãy điện cực EAS linh hoạt được đưa vào ốc tai bằng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật là một quy trình thông thường với các bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng có kinh nghiệm và thường mất từ một đến ba giờ. Bác sĩ phẫu thuật của bạn sẽ tư vấn cho bạn những chi tiết cần quan tâm của cuộc phẫu thuật.

Để có danh sách các bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm vui lòng ghé thăm bộ tìm kiếm phòng khám của chúng tôi.

Kích Hoạt Hệ Thống Cấy Thính Giác EAS
Sau khi cấy khoảng từ hai đến sáu tuần, cả kích thích điện và khuếch đại âm thanh của hệ thống cấy thính giác EAS được kích hoạt. Cần một giai đoạn ban đầu để thích nghi với sự kích thích kết hợp là thông thường và nên được liệu trước.

Nếu bạn muốn được chuyển trực tiếp đến một trung tâm EAS, hoặc muốn biết thêm thông tin về Hệ Thống Cấy Thính Giác EAS, vui lòng liên hệ trực tiếp với MED-EL. 

© 2020 MED-EL