The Versatile FMT

FMT thu nhỏ, hoặc Floating Mass Transducer của Vibrant Soundbridge, là một thiết bị rung nhỏ hơn một hạt gạo. ống trụ vàng nhỏ này chịu trách nhiệm rung cấu trúc tai giữa, truyền tín hiệu âm thanh từ bộ xử lý âm thanh, được chuyển đổi thành năng lượng cơ học. Năng lượng cơ học này được sử dụng để kích thích các cấu trúc tai giữa cho nhận thức âm thanh tần số cao.

Trong khi FMT nhỏ, những sự rung động tạo ra bởi năng lượng cơ học thì nhỏ bé tương ứng. Vibrant Soundbridge nhà phát minh Geoffery Ball đã có lần nói rằng, "lượng rung động cần thiết để kích thích thính giác giống như nhịp tim của một con kiến​​."

Điểm kết nối đơn của FMT
Vibrant Soundbridge là hệ thống cấy tai giữa duy nhất có kết nối đơn điểm. FMT chỉ is the only middle ear implant system that features a single point attachment. The FMT chỉ gắn liền với cấu trúc của tai giữa mà nó được kích thích.

FMT là một nam châm nhỏ gồm năm thành phần. Sự đơn giản này giúp nó trở thành một thiết bị đáng tin cậy có thể được sử dụng để tối ưu sự bù đắp cho một loạt các loại mất thính lực khác nhau. Khi FMT được gắn liền với một cấu trúc rung tai giữa, nó có thể rung cấu trúc từ đó kích thích hệ thống thính giác.

Ví dụ, FMT có thể được gắn vào xương đe cũng như khoang tròn hoặc khoang ôvan. Tính linh hoạt này của FMT cho phép điều trị thành công cho đa dạng các điều kiện tai giữa phức tạp khác nhau, tất cả đều đã được chứng minh là an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.

 Kết nối điểm đơn này giúp FMT độc lập với tăng trưởng hộp sọ và do đó phù hợp cho cấy ghép ở trẻ đang lớn.* 

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.