Walter's Story

Walter hiểu lý do tại sao những người bị mất thính giác sợ bị cô lập. Ông biết rằng sự mất tự tin đi kèm với mất thính lực. Và ông cũng nhận thức được tầm quan trọng của một bác sĩ tai mũi họng những người giữ thông tin về những phát triển mới trong lĩnh vực của mình.


"Tôi chỉ có thể tư vấn cho những người bị các vấn đề tương tự không bỏ cuộc. Nghe kém không kết thúc với máy trợ thính. Liên hệ với một bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng người giữ thông tin về những phát triển mới và biết rất nhiều về cấy ghép thính giác. Vibrant Soundbridge đã thay đổi cuộc sống của tôi. Nó làm cho tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới."

© 2020 MED-EL