Raquel's Story

Raquel is strong willed.

Anh trai cô bé dùng từ "bướng bỉnh". Cha cô bé thích từ "tin tưởng" hơn. Các giáo viên của cô bé mô tả cô bé là "tự tin". Dù bạn gọi tên nó là gì, cô bé là thực tế được 5 tuổi.
 

Hãy tưởng tượng thế này:
Hai trò chơi banh bàn giữa phòng chơi của nhà trường. Bàn dành cho trẻ nhỏ hơn bị mất quả banh. Không nháy mắt, Raquel đơn giản bước tới bàn thứ hai nơi các trẻ lớn hơn đang chơi, chờ cho 1 đội ghi điểm, rồi lấy quả banh nhỏ màu trắng.

See a problem. Solve a problem.

Giáo viên của cô bé nói đó là sự tiêu biểu của Raquel. Không có điều gì là bần tiện khi vồ lấy quả cầu nhỏ màu trắng từ các trẻ lớn hơn. Đơn giản Raquel nhận thấy quả banh cần thiết để chơi với bạn của cô bé; do đó cô bé đi lấy một quả.

“Con bé là một đứa trẻ rất lập dị,” anh trai Michael của bé nói với cách dùng tính từ thể hiện rõ sự ngạc nhiên để miêu tả em gái mình. “Con bé biết làm thế nào để đạt được cách của mình, nhưng đôi khi tôi nghĩ điều này tốt. Con bé không bao giờ là người buồn rầu. Nó không bao giờ đến trường với tâm trạng buồn và con bé luôn luôn tự tin.”

A little extra confidence is maybe the key

to her success.

© 2020 MED-EL