Petra

Sau hai ca phẫu thuật tai giữa không thành công bên tai phải của tôi, tôi bị viêm ống tai nghiêm trọng và thường xuyên. Tôi hầu như không thể đeo máy trợ thính làm cho việc giao tiếp với những người khác khá khó khăn.

Khi tôi nghe về Bonebridge, tôi thực sự muốn nắm bắt cơ hội này như tất cả các khả năng không có kết quả khác.

Tôi nhận thấy phẫu thuật cấy ít căng thẳng hơn so với các phẫu thuật trước đó và tôi hồi phục tương đối nhanh chóng. Không có biến chứng với việc chữa lành vết thương.

Điều không thể diễn tả xảy ra sau khi kích hoạt: Tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh mà tôi đã không nghe được trong nhiều năm, ví dụ như tiếng gió. Lúc đầu, tôi đã phải làm quen với số lượng âm thanh mới. Nghe trong những tình huống khác nhau hiện được tối ưu do tùy chọn chương trình của bộ xử lý âm thanh. Việc xử lý đơn giản là đặc biệt thuận tiện.

Bonebridge mang lại cho tôi một nhận thức cuộc sống hoàn toàn mới!

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.