Michel

VIBRANT SOUNDBRIDGE user climbs mountain in the Himalayas

Michel, một người sử dụng Vibrant Soundbridge từ Pháp, gần đây đã leo một trong các đỉnh núi ở Himalayas gần Mt. Everest. Anh leo lên đỉnh 5500m (ca. 18,000 ft.) và có thể mang Bộ xử lý âm thanh Vibrant Soundbridge mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Michel tiếp nhận Vibrant Soundbridge ở Marseille vào tháng 12 năm 2001. Trước khi cấy , anh mang máy trợ thính kỹ thuật số ITE nhưng nhưng than phiền về các âm thanh to, sự phản hồi và lợi ích nói chung không đầy đủ.

Với thiết bị Vibrant Soundbridge, hiện giờ Michel báo cáo các lợi ích bao gồm chất lượng âm thanh cải thiện lớn trong các tình huống ồn ào và dễ chịu khi mang. Michel vẫn sử dụng máy trợ thính IRE ở tai bên kia, nhưng anh ta là một ứng viên nhận cấy hai bên và có kế hoạch nhận bộ cấy Vibrant Soundbridge thứ hai vào năm 2004.

(Michel M., Aubagne, France, michel.majourel@free.fr)

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.