Manon

Using the VIBRANT SOUNDBRIDGE allows Manon to improve her musical playing

Vào lúc 9 tuổi, tôi bắt đầu học thổi sáo tại nhà kính trồng cây. Tôi cũng học chơi kèn coc-nê và kèn trombone. Tại một cuộc thi âm nhạc cho các nhạc sĩ trẻ tôi đã thành công là người thứ hai giỏi nhất và lúc 16 tuổi tôi đã hoàn thành quá trình đào tạo chỉ huy dàn nhạc một cách thành công. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có âm nhạc.

Vào năm 18 tuổi, khi bắt đầu học nghề, tôi được nhận máy trợ thính đầu tiên. Đó là sự kết thúc cho nghề âm nhạc của tôi. Tôi cố gắng trong một thời gian dài không có máy trợ thính và tôi trải qua cuộc sống mỗi ngày với thính giác tồi cho đến khi không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi phải rời ban nhạc và đầu hàng nhiều việc khác.

Sau khi chuyển tới một chỗ mới tôi trở thành người chơi kèn trombone đầu tiên trong một dàn nhạc đồng thau hiện đại, hạng nhất ở Neuenkirchen vào năm 1997. Tuy nhiên, thính giác của tôi trở nên xấu hơn, do đó tôi không thể theo kịp các chỉ dẫn và giải thích của người chỉ huy dàn nhạc. Tôi lại được nhận máy trợ thính truyền thống. Chúng cho phép tôi nghe được nhiều hơn, nhưng chơi nhạc, không đề cập tới chỉ huy một dàn nhạc, là hoàn toàn không thể được.

Cuối cùng tôi nhận thiết bị Soundbridge vào năm 2002. Sáu tháng sau tai bên kia của tôi cũng được cấy và hiện nay tôi có thể sống cuộc sống giống như trước kia. Tôi có thể chơi nhạc và làm việc như một người chỉ huy dàn nhạc thay thế trong dàn nhạc của tôi ở Neuenkirchen.

Heiko, người chỉ huy dàn nhạc của chúng tôi, cũng phấn khích với các thiết bị công nghệ cao của tôi: "Từ khi sử dụng Soundbridge, Manon hòa nhập với dàn nhạc của chúng tôi tốt hơn. Cô ta điều chỉnh âm lượng rất tốt và ngữ điệu của cô ta tuyệt vời. Cô ta tiến bộ thậm chí nhiều hơn với bộ cấy Soundbridge và đóng góp rất tích cực cho dàn nhạc."

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.