Katarzyna

Katarzyna

DUET 2 user

"Điều khó khăn nhất của tôi luôn luôn là nghe với tạp âm. Nhưng thậm chí ngay ngày đầu tiên sau khi được điều chỉnh với bộ xử lý DUET 2 mới, thính giác về lời nói và tiếng ồn của tôi đã cải thiện đáng lưu ý đến nỗi tôi nghĩ rằng, 'Thật là một sự cải thiện lớn lao làm sao!'"

Marek

Husband of Katarzyna

"Điều mà tôi chú ý từ khi vợ tôi nhận bộ xử lý DUET 2 mới, là chúng tôi có thể đàm thoại khi không cùng ở trong một phòng. Nhiều năm trước, tôi phải gây sự chú ý và vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Chúng tôi đi đến giai đoạn hiện nay khi mà nói chuyện giữa các phòng là điều thật sự có thể. Sự khác biệt nhỏ dần dần đã tạo nên khác biệt lớn hơn."

© 2020 MED-EL