Karin

Do tình trạng viêm tai giữa khi còn nhỏ, khả năng thính giác của tôi ở tai phải rất hạn chế. Một số ca phẫu thuật không cho thấy có sự cải thiện và do đó tôi đã đắn đo trước khi tôi đồng ý trải qua một sự can thiệp nữa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của tôi, người đã giải thích những lợi ích của Bonebridge một cách chi tiết, tôi quyết định thử một lần nữa.

Nó rất xứng đáng. Tôi có thể nghe lại ở phía bên phải và giờ có thể xác định hướng chính xác của các giọng nói và âm thanh. Mọi thứ đơn giản là nghe tự nhiên hơn.

Việc xử lý đơn giản của Bonebridge cũng là một tính năng rất tích cực.

Chất lượng cuộc sống của tôi đã cải thiện rất nhiều.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.