Hartmut

Tôi đeo một cặp kính thính giác xương ở hai bên trong nhiều thập kỷ nhưng tôi không hài lòng với chúng đặc biệt là bởi vì chúng cần được thường xuyên sửa chữa. Khi tôi nghe nói về Bonebridge, tôi đã rất quan tâm đến nó vì nó là bộ cấy duy nhất của loại này, nơi toàn bộ bộ cấy được đặt dưới da.

Sau khi phẫu thuật, bộ xử lý âm thanh Amadé của tôi đã được điều chỉnh chính xác theo yêu cầu của tôi và tôi đã rất ngạc nhiên tôi có thể giao tiếp tốt với những người khác một lần nữa. Khả năng thính giác của tôi tốt hơn so với bao giờ hết. Chất lượng âm thanh là tốt nhất tôi đã trải nghiệm trong 60 năm mất thính lực của tôi.

Tôi cũng được hưởng lợi từ bộ cấy mới khi nói đến các cuộc hội thoại và cũng có thể tưởng tượng rằng thính giác của tôi thậm chí sẽ tốt hơn nếu mất thính lực ở phía bên trái của tôi cũng được điều trị. Giọng nói tôi bây giờ có vẻ rõ ràng hơn rất nhiều trong khi trước đây tôi từng nghĩ là nó khá nhỏ.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.