Friedrich

Thanks to the VIBRANT SOUNDBRIDGE, I can describe the sound of bird songs to my grandchildren again.

Vào năm 1998, tôi đeo máy trợ thính ở cả hai tai lần đầu tiên. Tuy nhiên, thậm chí sau giai đoạn điều chỉnh, tôi hoàn toàn không hài lòng với chúng. Tôi tháo thiết bị sau bốn tháng và không bao giờ sử dụng lại chúng.

Lần đầu tiên tôi nghe về Vibrant Soundbridge khi tôi đọc về nó trong một bài báo.

Ngay lập tức đối với tôi rõ ràng là kích thích trực tiếp hệ thống thính giác tự nhiên phía sau màng nhĩ phải là giải pháp kỹ thuật tốt nhất. Hệ thống tự nhiên không bị động tới, điều này có nghĩa là ống tai vẫn mở hoàn toàn.

Sau phẫu thuật, tôi cảm thấy khó chịu trong 24 giờ đầu vì băng quấn. Sau đó tôi hết đau. Lần nghe đầu tiên sáu tuần sau phẫu thuật đúng là tuyệt vời. Vào tháng 3 năm 2006 tai bên kia được cấy . Sự hiểu lời nói của tôi vốn đã tốt hơn nhiều sau phẫu thuật lần đầu nhưng giờ đây, sau khi có thiết bị Soundbridge thứ hai, tôi có thính giác định hướng hoàn hảo nữa. Thỉnh thoảng một tiếng động làm tôi giật mình. Ví dụ tôi tháo thiết bị Soundbridge ra trong khi nấu ăn nếu các đĩa thức ăn va vào nhau quá lớn. Ngoài điều đó ra, tôi mang Soundbridge cả ngày và thường tôi không chú ý đến chúng gì cả. Không giống như kính đeo mắt, hầu hết thời gian tôi không có ý thức về chúng.

(Giáo sư Friedrich Pieper, Ulm, Đức,
http://www.f-pieper.de, mail@f-pieper.de)

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.