Quá trình nghe diễn ra như thế nào

  1. Âm thanh được đưa vào ống tai và làm màng nhĩ dịch chuyển.
  2. Màng nhĩ dao động cùng với âm thanh.
  3. Dao động của âm thanh truyền vào các xương nhỏ đến ốc tai.
  4. Dao động của âm thanh làm cho lưu chất trong ốc tai dịch chuyển.
  5. Sự dịch chuyển của lưu chất làm cho các tế bào lông uốn cong. Các tế bào lông tạo ra tín hiệu thần kinh và tín hiệu này được truyền đi bằng dây thần kinh nghe. Các tế bào lông ở phần đầu của ốc tai truyền tín hiệu âm thanh có tần số thấp, và các tế bào lông ở phần đầu kia của ốc tai truyền tín hiệu âm thanh có tần số cao.
  6. Thần kinh thính giác sẽ gởi các tín hiệu đến não, và tại đó các tín hiệu này được hiểu là âm thanh.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.