Complete Cochlear Coverage

Maximise the Potential of the Entire Cochlea - from the Base to the Apex.

Tonotopicity (Sự sắp xếp vị trí âm) và CCC (Bao phủ toàn bộ ốc tai)
Hiểu được vai trò của ốc tai trong quá trình nghe bình thường có lợi cho đánh giá tầm quan trọng của CCC. Ốc tai là một cấu trúc nhỏ (kích thước bằng hạt đậu), hình xoắn ốc nằm ở tai trong. Nó chịu trách nhiệm biến đổi âm thanh từ các rung động cơ học thành các tín hiệu, các tín hiệu này đi lên não thông qua thần kinh thính giác. Quá trình này được thực hiện nhờ các tế bào cảm giác chuyên biệt (tế bào lông) trong ốc tai. Các tế bào lông này được sắp xếp theo cao độ âm thanh hay giọng nói. Sự sắp xếp này gọi là tonotopicity (Sự sắp xếp vị trí âm). Ở thính giác bình thường, các âm độ tần số thấp làm kích thích các sợi thần kinh ở vùng đỉnh, hay vùng chóp của ốc tai. Âm độ cao làm kích thích các sợi thần kinh ở vùng đáy ốc tai.
 
Complete Cochlear Coverage
Ở trên, hình minh họa vị trí âm (tonotopicity) của ốc tai.
Che Phủ Ốc Tai Hoàn Toàn (CCC) là gì?
CCC đạt được bằng cách cho một dãy điện cực dài hiện diện từ vùng đỉnh cao nhất tới vùng đáy thấp nhất. Dãy kích thích này là quyết định vì nó đem đến cho người sử dụng bộ cấy một sự thể hiện âm thanh đầy đủ. Một dãy điện cực ngắn chỉ có thể kích thích một vùng giới hạn của ốc tai, để lại các sợi thần kinh ở vùng đỉnh không được sử dụng.
 
Kích thích toàn bộ ốc tai đem đến cho người dùng chất lượng âm thanh phong phú hơn, tự nhiên hơn1. Đối với các cá nhân được cấy ghép dãy điện cực dài, điều này thể hiện thành một số các lợi ích tiềm tàng Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy rằng CCC cải thiện nhận thức lời nói trong đại đa số những người sử dụng bộ cấy.sup>2

Các dãy điện cực mềm, dẻo, duy nhất của MED-EL có cùng chiều dài với ốc tai , điều này tận dụng được tất cả các sợi thần kinh sẵn có. 

Các lợi ích của CCC là:

  • chất lượng âm thanh vượt trội
  • cực đại hóa khả năng tự nhiên của ốc tai
  • nhận thức lời nói được cải thiện2
  • đại diện tốt nhất cho công nghệ FineHearing™
  1. Hochmair I, Arnold W, Nopp P, Jolly C, Müller J, Roland P. Đặt điện cực sâu vào ốc tai điện tử: hình thái học vùng đỉnh, các điện cực và kết quả nhận thức ời. Acta Otolaryngol, 2003; 123: 612 – 617.
  2. Haumann và các đồng nghiệp (2009) Cá lợi ích của Kích Thích Điện lên Hai Bên Ốc Tai đối với những người sử dụng ốc tai điện tử bị điếc sau khi biết nói –Một nghiên cứu lâu dài cho tương lai. Áp Phích Tại Hội Nghị về Bộ Phận Thính Giác Giả Được Cấy, tháng 7 12-17, Lake Tahoe, Hoa Kỳ.

© 2020 MED-EL