Service and Support

Các giải pháp cấy thính giác MED-EL Các giải pháp cấy thính giác MED-EL được mọi người trên khắp thế giới sử dụng để tiếp cận một thế giới âm thanh phong phú. MED-EL biết rằng việc hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả cũng quan trọng như thính giác của bạn. Vì lý do này, chúng tôi đã thiết lập một tổ chức dịch vụ nhanh và hiệu quả.

Nhiều câu hỏi của bạn có thể được trả lời trong danh sách Các Câu Hỏi Thường Gặp. Ngoài ra, nhiều câu hỏi thường được trả lời tốt nhất bởi những người dùng sản phẩm MED-EL khác. Diễn đàn HearPeers được lập ra vì mục đích này.

Đối với các câu hỏi đặc biệt hơn hay có liên quan đến đội ngũ hỗ trợ MED-EL tại địa phương bạn, xin vui lòng xem danh sách các văn phòng MED-EL trên toàn thế giới.

Đối với thông tin liên lạc, xin vui lòng điền vào mẫu liên lạc sau đây:

 
Chức vụ
Tên *
Họ*
Đường/số nhà
Thành phố/tỉnh
Mã ZIP/bưu điện
Quốc gia *
Địa chỉ email*
Số Điện Thoại
Bạn có tư vấn tại một phòng khám thính học nào không? KHÔNG
Nếu có, ở đâu? Tên của phòng khám, thành phố, quốc gia.
Tên của bác sĩ?
Bạn có muốn biết thêm thông tin về Hệ Thống Cấy Thính Giác của MED-EL không?
Câu hỏi/Bình luận?
 
GỬI

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.