In a Class of its Own

MED-EL Reliability Reporting:
Honest, Transparent, Up-to-date

Các tiêu chuẩn báo cáo độ tin cậy của MED−EL vượt xa các tiêu chuẩn báo cáo độ tin cậy được sử dụng bởi đối thủ cạnh tranh. Dữ liệu độ tin cậy của chúng tôi được chuẩn bị theo tiêu chuẩn ISO 5841-2:2000, là tiêu chuẩn chi phối báo cáo độ tin cậy của máy tạo nhịp.1 MED−EL là công ty duy nhất báo cáo liên quan đến những thất bại trên cả bộ cấy và bộ xử lý.

MED−EL có đẳng cấp riêng. Báo cáo minh bạch, trung thực và cập nhật cho thấy Hệ Thống Cấy Thính Giác hiện tại của MED−EL là bộ cấy đáng tin cậy nhất trên thị trường hiện nay.

 

MED-EL

 

Ốc tai

 

Kỹ thuật sinh học
Tiên tiến

Báo cáo minh bạch về tất cả những thất bại trên bộ cấy (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị và sự cố liên quan, cũng như nguyên nhân gốc rễ về y tế và phẫu thuật gây ra sự không hoạt động của bộ cấy)

YES CÓ

 

NO KHÔNG

 

NO KHÔNG

Reporting on reliability of processors

YES CÓ

NO KHÔNG

YES CÓ

Up-to-date
Dữ liệu độ tin cậy

YES CÓ

NOKHÔNG

NO KHÔNG

  1. ISO 5841-2:2000: Bộ cấy cho phẫu thuật – Máy tạo nhịp tim – Phần 2: Báo cáo của thực hành lâm sàng tập hợp của máy phát hoặc dẫn nhịp
MED-EL khuyến khích bạn so sánh độ tin cậy sản phẩm của chúng tôi với đối thủ cạnh tranh. Trong khi so sánh, xin hãy nhớ rằng sự so sánh hiệu quả nên bao gồm:
 
  1. Có thể so sánh số lượng
    sản phẩm được dùng
  2. Khung thời gian giống nhau
  3. Dữ liệu hiện tại thực
  4. Các thế hệ sản phẩm giống nhau
  5. Sự cởi mở đầy đủ
    của dữ liệu được trình bày bằng cách sử dụng loại thất bại tương tự, bao gồm tổng số thiết bị mô cấy bên ngoài

© 2020 MED-EL