Appreciate Music as
You Remember It

Bởi vì âm nhạc đóng một vai trò nổi bật trong cuộc sống của bạn, điều quan trọng là bạn chọn bộ xử lý âm thanh phù hợp để giúp bạn thưởng thức âm nhạc. Kết quả cho thấy một bộ xử lý âm thanh OPUS có thể nâng cao chất lượng thưởng thức âm nhạc, cả với bản nhạc quen thuộc và không quen thuộc.1

Những người tiếp nhận bộ xử lý âm thanh OPUS của MED−EL có thể nghe đa dạng các thể loại âm nhạc khác nhau. Từ nhạc đồng quê đến cổ điển và từ rock đến blues, 82% bệnh nhân cho biết họ nghe nhạc hàng tuần, thậm chí là hàng ngày.1 Với FineHearing, sự kết hợp của phần bao phủ và thông tin cấu trúc mịn tạo ra lợi ích rõ ràng cho người dùng trong việc hiểu lời nói trong môi trường tiếng ồn và thưởng thức âm nhạc.

91% người dùng CI được khảo sát cho biết âm nhạc thì dễ chịu với cấy ốc tai điện tử. Ngoài ra, đa số người dùng thuật lại rằng sự thưởng thức âm nhạc, cả quen thuộc và không quen thuộc đã được cải thiện bằng cách nâng cấp lên bộ xử lý âm thanh OPUS, ngay cả sau khi sử dụng bộ vi xử lý mới của họ chỉ ba tháng!1

Sự tự nhiên của âm thanh được cải thiện, khả năng tiếp nhận âm thanh cũng vậy, kể cả với sự kết hợp phức tạp nhất của âm thanh.67% người dùng nói rằng âm nhạc có vẻ tự nhiên hơn và 64% cho biết âm thanh âm nhạc đã đầy đủ hơn và cộng hưởng hơn, sau khi trải nghiệm chỉ một vài tuần với chiến lược xử lý mới.1 Những người dùng đã trải nghiệm OPUS 2 cho biết họ có thể một lần nữa nghe bản nhạc yêu thích của họ.” Với công nghệ FineHearing, nhận thức âm nhạc và nghe này gần hơn bao giờ hết như khi nghe tự nhiên.

  1. Brill et al.(2007), Hội nghị 2007 về cấy bộ phận thính giác giả, Thành phố Tahoe, CA.

© 2020 MED-EL