BRIDGE to better communication

Every Step of the Way

Chất lượng cuộc sống của bạn là nền tảng cho thành công của chúng tôi. Nếu bạn hay người mà bạn quan tâm đang cân nhắc một giải pháp cấy thính giác, điều quan trọng là phải cân nhắc toàn bộ quá trình. Tại MED‑EL, chúng tôi hiểu rằng cung cấp giải pháp cấy thính giác tốt nhất chỉ là một yếu tố cần thiết trong việc phục hồi thính lực. Tìm hiểu sử dụng ốc tai điện tử đòi hỏi sự sẵn sàng, động cơ thúc đẩy và các mục tiêu thực tế. Các chuyên gia MED‑EL luôn có mặt để hướng dẫn bạn một thời gian lâu dài sau phẫu thuật, cung cấp đủ loại tài liệu để hỗ trợ bạn suốt cuộc hành trình nghe của bạn.

CẦU NỐI cho giao tiếp tốt hơn, chương trình hỗ trợ toàn diện của MED‑EL, cung cấp nhiều tài liệu hỗ trợ hơn bất kỳ công ty cấy thính giác nào khác. Được phát triển với các chuyên gia giáo dục và thính giác hàng đầu từ khắp thế giới, chương trình này gồm có đủ loại thông tin và tài liệu đáp ứng nhu cầu của người lớn, thiếu niên và trẻ em cũng như cha mẹ của chúng, các nhà thính học, nhà trị liệu ngôn ngữ và giáo viên.

© 2020 MED-EL