Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
A A A
Choose your
Country
 Tiếng Việt – Việt Nam

Hệ Thống Cấy Sức Nghe Dành Cho Mất Thính Lực Một Bên

MED-EL đưa ra những giải pháp cho mất thính lực một bên, giúp phục hồi sức nghe và chất lượng cuộc sống

Thêm nữa

Triformance
Cho hiệu suất nghe vượt trội

Tại MED-EL, chúng tôi tin rằng mục tiêu cuối cùng của bất kỳ cấy thính giác nào nên là cung cấp cho người nhận hiệu suất nghe tốt nhất có thể.

Thêm nữa

Một thế giới của âm thanh trong một Thiết Bị Đơn

RONDO - Bộ xử lý đơn cho ốc tai điện tử đầu tiên trên Thế Giới

Đảm bảo một tương lai nghe được.

Khả năng nghe của con bạn trong tương lai nên được giải quyết cẩn thận. Và điều đó là quan trọng nhất.

Thêm nữa

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
OPUS 2XS mới.

Thêm nữa
Tìm một Phòng khám
Sử dụng công cụ tìm phòng khám để tìm một trung tâm cấy ghép thính giác gần bạn.
MED-EL Video
Xem bộ sưu tập video của chúng tôi đã tạo cho bạn. Tìm hiểu thêm về thính giác và cấy ghép thính giác.
Hồi phục
Chương trình hỗ trợ toàn diện của MED-EL cung cấp đa dạng tài liệu để hỗ trợ bạn theo suốt hành trình nghe của bạn
Liên hệ
Nếu bạn muốn chuyển trực tiếp đến trung tâm cấy ghép thính giác, xin liên hệ với chúng tôi.
Về MED-EL
Danh mục cấy ghép thính giác đa dạng của chúng tôi bảo đảm phù hợp với từng cá thể duy nhất theo tình trạng nghe kém.
HearPeers
HearPeers giúp bạn kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với những người dùng cấy ghép thính giác khác.
 

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.