Hệ Thống Cấy Sức Nghe Dành Cho Mất Thính Lực Một Bên

MED-EL đưa ra những giải pháp cho mất thính lực một bên, giúp phục hồi sức nghe và chất lượng cuộc sống

Thêm nữa

Triformance
Cho hiệu suất nghe vượt trội

Tại MED-EL, chúng tôi tin rằng mục tiêu cuối cùng của bất kỳ cấy thính giác nào nên là cung cấp cho người nhận hiệu suất nghe tốt nhất có thể.

Thêm nữa

Một thế giới của âm thanh trong một Thiết Bị Đơn

RONDO - Bộ xử lý đơn cho ốc tai điện tử đầu tiên trên Thế Giới

Đảm bảo một tương lai nghe được.

Khả năng nghe của con bạn trong tương lai nên được giải quyết cẩn thận. Và điều đó là quan trọng nhất.

Thêm nữa

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
OPUS 2XS mới.

Thêm nữa
Mới biết đến cấy ghép thính giác?

MED-EL là nhà sản xuất dẫn đầu thiết bị y khoa tiên tiến dành cho điều trị những dạng và mức độ nghe kém khác nhau.

TEST QUOTE

Michele | Australia | MAESTRO

Tìm một Phòng khám

Sử dụng công cụ tìm phòng khám để tìm một trung tâm cấy ghép thính giác gần bạn.

Tìm một Phòng khám

MED-EL Video

Xem bộ sưu tập video của chúng tôi đã tạo cho bạn. Tìm hiểu thêm về thính giác và cấy ghép thính giác.

Xem Video của chúng tôi

Hồi phục

Chương trình hỗ trợ toàn diện của MED-EL cung cấp đa dạng tài liệu để hỗ trợ bạn theo suốt hành trình nghe của bạn

Tìm thấy nhiều thêm nữa

Liên hệ

Nếu bạn muốn chuyển trực tiếp đến trung tâm cấy ghép thính giác, xin liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với MED-EL

Về MED-EL

Danh mục cấy ghép thính giác đa dạng của chúng tôi bảo đảm phù hợp với từng cá thể duy nhất theo tình trạng nghe kém.

Tìm hiểu thêm về MED-EL

HearPeers

HearPeers giúp bạn kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với những người dùng cấy ghép thính giác khác.

Đăng ký ngay

Hệ Thống Cấy Sức Nghe Dành Cho Mất Thính Lực Một Bên
MED-EL đưa ra những giải pháp cho mất thính lực một bên, giúp phục hồi sức nghe và chất lượng cuộc sống

Thêm nữa

Triformance
Cho hiệu suất nghe vượt trội

Thêm nữa

Một thế giới của âm thanh trong một Thiết Bị Đơn
RONDO - Bộ xử lý đơn cho ốc tai điện tử đầu tiên trên Thế Giới

Thêm nữa

Đảm bảo một tương lai nghe được.
Khả năng nghe của con bạn trong tương lai nên được giải quyết cẩn thận. Và điều đó là quan trọng nhất.

Thêm nữa

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. .
OPUS 2XS mới.

Thêm nữa

Kiểm tra sức nghe

Câu hỏi Thường gặp

Các Sự kiện

Thông cáo Báo chí

© 2020 MED-EL