Receiving a Cochlear Implant

General Information on What to Expect

Đánh giá
Để xác định ứng viên nhận cấy ốc tai điện tử, bạn sẽ trải qua một số đánh giá thường xuyên trước khi cấy. Các kiểm tra này cho phép nhóm chuyên gia cấy ốc tai điện tử kiểm tra những yếu tố hay nhu cầu bổ sung. Đánh giá cũng sẽ cho phép các chuyên gia tóm tắt đầy đủ cho bạn những điều có thể mong đợi. Những đánh giá này thường về y tế, thính học (nghe) và phóng xạ (tia X).

Cấy ghép
Quy trình phẫu thuật thường mất từ một đến ba giờ và được tiến hành dưới gây mê toàn thân. Các rủi ro trong phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử là thấp và có thể so sánh như những ca phẫu thuật tai khác. Bệnh nhân thường xuất viện vào ngày hôm sau. Việc nằm viện có thể khác nhau từ một đến vài ngày tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân và những đặc điểm ở địa phương của bạn.

Lần điều chỉnh đầu
Khoảng bốn tuần sau khi cấy, bạn sẽ nhận được bộ xử lý âm thanh. Bộ xử lý âm thanh được lập trình, hoặc "làm phù hợp" cho mỗi người bởi một nhà thính học. Chương trình này bao gồm những cài đặt về cao độ, độ lớn và thời gian. Thiết lập một chương trình lý tưởng cho lần đầu tiên thường đòi hỏi nhiều buổi căn chỉnh nhằm từng bước tinh chỉnh các thiết lập.

Chương trình phục hồi
Thường xuyên rèn luyện giao tiếp với một chuyên gia trị liệu ngôn ngữ là một yếu tố thiết yếu trong việc học cách hiểu âm thanh và phát triển kỹ năng nghe nói. Trị liệu thính giác có thể tập trung vào việc giúp bạn nhận ra nhiều âm thanh mới mẻ, chi tiết hơn, khác với âm thanh giới hạn mà bạn có thể đã được biết đến qua máy trợ thính.

Nếu bạn muốn được chuyển trực tiếp đến một trung tâm cấy ghép ốc tai điện tử, hoặc muốn biết thêm thông tin về Hệ Thống Ốc Tai Điện Tử của MED-EL, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 

© 2020 MED-EL